Ρώμη: Αφαιρούνται τα «λουκέτα της αγάπης»
 στη Μιλβία γέφυρα

Είχαν τοποθετηθεί από ερωτευμένους αλλά ο δήμος
θέλει να διαφυλάξει το μνημείο
Τα χιλιάδες «λουκέτα της αγάπης» που κοσμούσαν μέχρι πρότινος
την αρχαία ρωμαϊκή Μιλβία γέφυρα αφαιρούνται με τανάλιες από
τις ιτα...


Continua a leggere...