Καταξιωμένοι και νέοι καλλιτέχνες από όλη την Ιταλία συμμετέχουν στην έκθεση,«Siamo tutti Greci - Είμαστε όλοι Έλληνες», που θα διαρκέσει έως τις 11 Νοεμβρίου, με κάποιο έργο τους που συνάδει με το θέμα - σκοπό της έκθεσης ή με έργα που δημιούργησαν ειδικά για αυτό το εγχείρημα.
Εκατ...

Continua a leggere...