Ραγδαία αύξηση της βιολογικής παραγωγής καταγράφει το USDA
Επιμένει βιολογικά η Ιταλία

Οι γείτονες μας Ιταλοί φαίνεται να ξέρουν καλά από βιολογικά, αφού διαθέτουν και χρήματα και μεγάλες καλλιεργητικές εκτάσεις για την παραγωγή αυτών των προϊόντων που ολοένα και ανεβα...


Continua a leggere...