Αρισταίος, ονομάζεται το Μουσείο με ελληνικές αρχαιότητες που εγκαινιάστηκε στη Ρώμη!

Η Ρώμη έχει ένα νέο μουσείο, το … Αρισταίος!
Την
Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου, 2012 στο Auditorium Parco della Musica εγκαινιάστηκε το νέο μουσείο Αρισταίος (όνομα ήρωα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας που συ...


Continua a leggere...