Greece at Venice Biennale 2013
55η Διεθνής Έκθεση Τέχνης
Εικαστικός πυρετός στη Βενετία

Η αντίστροφη μέτρηση για την Μπιενάλε της Βενετίας, τη μεγαλύτερη εικαστική διοργάνωση παγκοσμίως (1/6-24/11), άρχισε. Ηδη ο νέος διευθυντής, ο γνώριμος στο ελληνικό κοινό 39χρονος Μασιμιλιάνο Τζόνι (Massimiliano Gioni) από τις συνεργασίες του με το ίδρυμα ΔΕΣΤΕ ανακοίνωσε το φετινό θέμα: Το εγκυκλοπαιδικό παλάτι. Και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ιστορικούς και θεωρητικούς τέχνης για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης έως τις 4 Δεκεμβρίου.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της εθνικής συμμετοχής στην 55η Διεθνή Έκθεση Τέχνης της Μπιενάλε Βενετίας που θα πραγματοποιηθεί από 1 Ιουνίου έως 24 Νοεμβρίου 2013, απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε ιστορικούς και θεωρητικούς τέχνης με διεθνή εμπειρία στην οργάνωση και επιμέλεια εκθέσεων προκειμένου να υποβάλουν τις καλλιτεχνικές προτάσεις τους για την επιλογή της ελληνικής εκπροσώπησης.
Το θέμα της έκθεσης, όπως παρουσιάζεται στο σχετικό δελτίο τύπου της Μπιενάλε (ΕΔΩ) είναι «
The Encyclopedic Palace».
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής (ΕΔΩ) και να τα υποβάλουν στην Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, Ρεθύμνου 1 – Αθήνα 106 82, έως την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 15:00. Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται δεκτές ανυπόγραφες αιτήσεις. Συμπληρωματικό υλικό θα κατατεθεί μόνον εφόσον ζητηθεί.
Τις προτάσεις που θα υποβληθούν, θα αξιολογήσει
ad hocγνωμοδοτική επιτροπή.
Την συνολική ευθύνη για την οργάνωση της ελληνικής συμμετοχής στην 55η Μπιενάλε Βενετίας έχει η Γενική Διεύθυνση Σύγχρονου Πολιτισμού/Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών/Τμήμα Προώθησης της Σύγχρονης Τέχνης του ΥΠΑΙΘΠΑ.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην:
Διεύθυνση Εικαστικών Τεχνών/Τμήμα Προώθησης της Σύγχρονης Τέχνης
Ρεθύμνου 1 – Αθήνα, τηλ. 210.8201728,
 
e-mail: artpromotion.det@culture.gr
Πηγή: http://greeceatvenice.culture.gr

55. Esposizione Internazionale d’Arte - “Il Palazzo Enciclopedico”
curatore Massimiliano Gioni
dal 1° giugno al 24 novembre 2013

Il Presidente della Biennale di Venezia, Paolo Baratta, accompagnato dal Curatore della 55. Esposizione Internazionale d’Arte, Massimiliano Gioni, ha incontrato oggi a Ca’ Giustinian i rappresentanti dei Paesi invitati, dei quali 8 partecipano per la prima volta: Bahamas, Regno del Bahrain, Repubblica del Kosovo, Kuwait, Maldive, Costa d’Avorio e Nigeria, Paraguay. Era inoltre presente all’incontro il vice Presidente del comitato promotore del padiglione della Santa Sede alla Biennale Arte 2013.
La 55. Esposizione Internazionale d’Arte si svolgerà dal 1° giugno al 24 novembre 2013 ai Giardini e all’Arsenale (vernice 29, 30 e 31 maggio 2013), nonché in vari luoghi di Venezia.
“La Biennale d'Arte si ripropone ancora una volta nella forma "duale" definita nel 1998: una grande Mostra Internazionale diretta da un curatore scelto a tal fine e le Partecipazioni nazionali.” Così Paolo Baratta ha introdotto la 55. Esposizione Internazionale d’Arte, ricordando che “i padiglioni dei paesi sono una caratteristica molto importante della Biennale di Venezia. Una formula antica di presenza degli stati eppure viva e vitale più che mai. Preziosa in tempi di globalizzazioni, perché ci dà il tessuto primario di riferimento sul quale possono essere osservate e meglio evidenziate le autonome geografie degli artisti, sempre nuove, sempre varie. Ci si può chiedere in che misura questi Padiglioni portino con sé, per quanto ampia sia l’autonomia lasciata ai curatori, anche desideri di rappresentazione del Paese che li organizza. Ognuno ha la sua storia e il suo stile. Possiamo senz’altro dire che in essi i Paesi rivelano il ruolo attribuito all’arte contemporanea quale messaggera del loro presente e della loro ricchezza culturale. Ma dai Padiglioni vengono anche rivelazioni su realtà e ricchezze più profonde di quelle delle pretese o consuete immagini ufficiali e stereotipate.”
Il titolo scelto da Massimiliano Gioni per la 55. Esposizione Internazionale d’Arte è: Il Palazzo Enciclopedico.
Massimiliano Gioni ha introdotto la scelta del tema evocando l’artista auto-didatta italo-americano Marino Auriti che “il 16 novembre 1955 depositava presso l’ufficio brevetti statunitense i progetti per il suo Palazzo Enciclopedico, un museo immaginario che avrebbe dovuto ospitare tutto il sapere dell’umanità, collezionando le più grandi scoperte del genere umano, dalla ruota al satellite. L’impresa di Auriti rimase naturalmente incompiuta, ma il sogno di una conoscenza universale e totalizzante attraversa la storia dell’arte e dell’umanità e accumuna personaggi eccentrici come Auriti a molti artisti, scrittori, scienziati e profeti visionari che hanno cercato – spesso in vano – di costruire un’immagine del mondo capace di sintetizzarne l’infinita varietà e ricchezza. Queste cosmologie personali, questi deliri di conoscenza mettono in scena la sfida costante di conciliare il sé con l’universo, il soggettivo con il collettivo, il particolare con il generale, l’individuo con la cultura del suo tempo.”
“Oggi, alle prese con il diluvio dell’informazione, questi tentativi di strutturare la conoscenza in sistemi omnicomprensivi ci appaiono ancora più necessari e ancor più disperati – spiega Gioni. 
“La 55. Esposizione Internazionale d’Arte indagherà queste fughe dell’immaginazione in una mostra che – come il Palazzo Enciclopedico di Auriti – combinerà opere d’arte contemporanea e reperti storici, oggetti trovati e artefatti.”
Al centro dell’esposizione sarà “una riflessione sui modi in cui le immagini sono utilizzate per organizzare la conoscenza e per dare forma alla nostra esperienza del mondo.” Ispirandosi a quello che lo studioso Hans Belting ha definito una “antropologia delle immagini”, la Biennale Arte 2013 curata da Massimiliano Gioni avvierà “un’indagine sul dominio dell’immaginario e sulle funzioni dell’immaginazione. Quale spazio è concesso all’immaginazione, al sogno, alle visioni e alle immagini interiori in un’epoca assediata dalle immagini esteriori? E che senso ha cercare di costruire un’immagine del mondo quando il mondo stesso si è fatto immagine? Fino a dove si estende il dominio dell’immaginario, quando ancora si lotta in nome delle immagini?”
“Come nei teatri della memoria progettati nel Cinquecento dal veneziano Giulio Camillo – cattedrali interiori in cui ordinare il sapere in immagini – l’esposizione “Il Palazzo Enciclopedico” cercherà di delineare – conclude Gioni - la cartografia di un’immagine-mondo, componendo un bestiario dell’immaginazione.”
La 55. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia presenterà, come di consueto, le Partecipazioni nazionali con proprie mostre negli storici Padiglioni ai Giardini, oltre che nel centro storico di Venezia.
Anche per questa edizione si prevedono selezionati Eventi collaterali, proposti da enti e istituzioni internazionali, che allestiranno le loro mostre e le loro iniziative a Venezia in concomitanza con la 55. Esposizione.

Note biografiche
Massimiliano Gioni (Busto Arsizio, 1973) è curatore e critico di arte contemporanea.
Direttore artistico della Fondazione Nicola Trussardi di Milano, Gioni è Associate Director e Director of Exhibitions del New Museum of Contemporary Art di New York.
Nel 2010 ha diretto la 8. Biennale di Gwangiu essendone il più giovane direttore nonché il primo europeo. Nel 2003 ha curato la mostra “La Zona” per la 50. Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia; nel 2004 è stato il co-curatore della biennale di arte contemporanea itinerante Manifesta 5 e nel 2006 ha curato la 4. Biennale di Berlino in collaborazione con l’artista Maurizio Cattelan e la curatrice Ali Subotnick. Con Cattelan e Subotnick ha fondato la rivista Charley e lo spazio no profit The Wrong Gallery, inizialmente allestita nel 2002 a New York e ospitata nel 2005 alla Tate Modern di Londra.
Gioni ha curato innumerevoli mostre collettive – tra cui si ricordano “Ghosts in the Machine”, “Ostalgia” e “After Nature” al New Museum – e mostre personali di, tra gli altri, Pawel Althamer, Tacita Dean, Urs Fischer, Fischli e Weiss, Paul McCarthy, Pipilotti Rist, Anri Sala, Tino Sehgal, Paola Pivi.
Caporedattore della rivista Flash Art a New York dal 2000 al 2003, Gioni ha collaborato con importanti riviste d’arte contemporanea tra cui Artforum, Art Press, Frieze, Parkett e pubblicato saggi e cataloghi con Charta, Mondadori, Phaidon, Les Presses du Reel e Rizzoli.

Πηγή: labiennale.org (25/10/2012)