Κυκλοφόρησε στην Ιταλία το νέο βιβλίο του τηνιακού Γιάννη Κορίνθιου
I Greci di Napoli e del Meridione d'Italia dal XV al XX secolo.

Στις 26 Ιανουαρίου2013 θα γίνει η πρώτη παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ομογενή καθηγητή Γιάννη Κορίνθιου για την ιστορία του διασπορικού Ελληνισμού της Νότιας Ιταλίας στο βιβλιοπωλείο la Feltrinelli της Caserta. Και την πρώτη Φεβρουαρίου 2013 το βιβλίο θα παρουσιαστεί στην Τεργέστη με την αιγίδα του Ιδρύματος Ελληνικού Πολιτισμού και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και την ιστορική Κοινότητα της Τεργέστης.

Το βιβλίο που εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο της Σαρδηνίας AM&D φέρνει για πρώτη φορά στο φως ανέκδοτα στοιχεία που ανασυνθέτουν την ιστορία των εστιών της ιστορικής διασποράς στη νότια Ιταλία τα τελευταία πεντακόσια χρόνια. Ο Τηνιακός Γιάννης Ν. Κορίνθιος (1951) του Πανεπιστημίου της Καλαβρίας είναι μελετητής της ελληνικής γλώσσας σε διαχρονικό επίπεδο και ερευνητής της ιστορικής διασποράς.

Έχει εκδώσει στην Ιταλία δεκάδες πανεπιστημιακά συγγράμματα και σχολικά εγχειρίδια: I liberali napoletani e la rivoluzione greca (1821-1830), IISF Napoli 1990, Grammatica del neogreco, UNICAL - Ed. Brenner, Cosenza 1990, Sintassi del neogreco, Ed. Brenner, Cosenza 1991, Prolegomena al greco di oggi, I, Centro editoriale e librario UNICAL, Cosenza 1996, Alfomega. Nuovo dizionario greco-antico-italiano, Simone per la Scuola, Napoli 2007/2011 κλπ. Είναι σύμβουλος σε εκδοτικούς οίκους και μελέτες του έχουν δημοσιευτεί από το 1975 σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά στην Ελλάδα και στην Ιταλία (ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, ΔΕΛΤΙΟΝ ΙΕΕΕ, ΔΙΠΤΥΧΑ, ΙΤΑΛΟΕΛΛΗΝΙΚΑ, FILOLOGIA ANTICA E MODERNA κλπ).

Από την ιστορία του διασπορικού Ελληνισμού της Νότιας Ιταλίας
του τηνιακού Γιάννη Κορίνθιου.

Μερικά εδάφια (κομμάτια) από το βιβλίο του τηνιακού Γιάννη Κορίνθιου με τίτλο: «I Greci di Napoli e del Meridione d' Italia dal XV al XX secolo», σχετικά με την Τήνο.
Στη σελ. 180/181 του βιβλίου.
Το 1735, ο ιερέας Γαβριήλ Γαβαλάς από την Τήνο εκλέγεται εφημέριος της Ελληνικής Εκκλησίας και Αδελφότητας στη Νάπολη, σε αντικατάσταση του αποθανόντος πρώην εφημερίου Διονυσίου Κιγάλα
Στη σελ. 185 του βιβλίου.
Μία
ελεημοσύνη 15 καρλίνων χορηγήθηκε στις 8 Οκτωβρίου 1745 σε έναν Τηνιακό που είχε διαφύγει από την τουρκική σκλαβιά, ύστερα από αίτηση του ιδίου στους επιτρόπους της Ελληνικής Αδελφότητας «All' Illmo Signor Consigliere D. Antonio Magiocco Delegato della nazione Greca Giorgio Zenpino dell'Isola di Tine suplicando espone à V. S. Ill.ma, come essendosi partito dalla sua Padria per sottrarsi dalla Tirannide di quei Barbari, ed essendo andato à Roma, ed esposto à quella Sacra Congregazione de Propaganda Fide i suoi bisogni, ottenne autentica fede della lettera di raccomandazione fatta dal suo Mons. Vescovo di Tine, del Vicario Apostolico di Smirne, e Provicario Apostolico di Costantinopoli, con cui esorta la pietà de'fedeli, e particolarmente de'Capi di Religioni, Prelati e luoghi Pij d'aver misericordia de detto Supplicante, che hà lasciato tutti i suoi averi in potere de'Barbari che perciò è ridotto in estrema Povertà. Supplica pertanto la bontà di V. S. Ill.ma ordinare al Governo di detta sua nazione, che li sia somministrata qualche larga elemosina per potere dar ricapito à suoi bisogni, e che li dia parimente qualche aggiuto come richiede la carità fra nazionali».
Στη σελ. 476 του βιβλίου.
Το 1890 η χήρα Μαρίνα Ροσσίνη από την Τήνο, μητέρα πέντε παιδιών, έρχεται, μετά το θάνατο του συζύγου της στη Νάπολη μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα της, ύστερα από πρόσκληση μιας θείας της που της είχε υποσχεθεί να τη βοηθήσει. Η δύστυχη πιστεύοντας στις υποσχέσεις της θείας εγκατέλειψε την Τήνο, αφού πούλησε ό,τι εκεί είχε. Αλλά μόλις έφτασε στη Νάπολη ανακάλυψε ότι η θεία της ήταν τρελή και ότι δεν είχε τη δυνατότητα να συντηρήσει ούτε τον εαυτό της. Μη γνωρίζοντας τα ιταλικά, ούτε έχοντας πόρους για να επιβιώσει η Ροσσίνη προσέφυγε τότε στην Ελληνική Αδελφότητα εκλιπαρώντας ένα μηνιαίο βοήθημα.

Πηγή: τηνιακή

Ο Γιάννης Κορίνθιος είναι Λέκτορας Νεοελληνιστής του Πανεπιστημίου Καλαβρίας, λεξικογράφος, ιστορικός της διασποράς και της Εθνεγερσίας, συγγραφέας σχολικών και πανεπιστημιακών συγγραμμάτων και εκδοτικός σύμβουλος. Ηγετικό στέλεχος της Ελληνικής Ομογένειας στην Ιταλία. Συνεργάζεται από 30 χρόνια με το Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Σπουδών της Νάπολης της Ιταλίας.

Θέση εργασίας: UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA
Ponte Bucci
87036 Arcavacata di Rende (CS)
Dpt.FILOLOGIA
Lettorato di Neogreco
E-mail:dipfil@fil.unical.it
jakori@alice.it
00393388013550

 Γιάννης Κορίνθιος (Jannis Korinthios): συγκεντρωτική εργογραφία

ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

1.
Gianni Korinthios, I liberali napoletani e la Rivoluzione Greca (1821-1830), Napoli 1990, L’Officina Tipografica.
2. Gianni Korinthios, Grammatica del Neogreco (Fonetica e Morfologia), Cosenza 1990, Edizioni Brenner (
Γραμματική της Νεοελληνικής).
3. Gianni Korinthios, Sintassi del Neogreco, con appendice stilistica e lessicologica, Cosenza 1991, Edizioni Brenner (
Συντακτικό της Νεοελληνικής).
4. Gianni Korinthios, Prolegomena al greco di oggi, Università della Calabria, Centro Editoriale, Cosenza 1996 (
Ιστορία της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας).
5. Piera Derudas Ruiu-Gianni Korinthios, MHDEN AGAN, corso di lingua greca per i licei classici, Simone per la Scuola, Napoli 2002 e 2003 (
Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για τα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας σε δύο τόμους).
6. Gianni Korinthios, Test di greco per l’ammissione alle SSIS, Simone per la Scuola, Napoli 2003.
7. Gianni Korinthios, Test di greco per l’ammissione alle SSIS, Simone per la Scuola, Napoli 2007.
8. Gianni Korinthios, Letteratura greca … in tasca, Simone per la Scuola, Napoli, 2004.
 9. Gianni Korinthios, GYMNASMATA. Versioni di greco classico per il liceo, Simone per la Scuola, Napoli, 2005 (
Βιβλίο ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών)
10. Gianni Korinthios, Lisia. Per l’uccisione di Eratostene, Simone per la Scuola, Napoli, 2005.
11. Jannis Korinthios, Corso di lingua greca, Napoli, Simone per la Scuola, 2007 (Γραμματική και Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής για τα Κλασσικά Λύκεια της Ιταλίας σε τρείς τόμους).
12. Jannis Korinthios, ALFOMEGA. Nuovo vocabolario di Greco, Simone per la Scuola, Νάπολη 2007 (Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής).
 13. Jannis Korinthios, METAPHRAZEIN. Versioni di greco classico per il liceo, Simone per la Scuola, Napoli, 2010 (
Βιβλίο ασκήσεων Αρχαίων Ελληνικών)

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.       Φραγκοχιώτικοι Ύμνοι, «Παρνασσός», 17, Αθήνα 1975.
2.      
Πασχαλινή Δοξολογία, «Παρνασσός», 18, Αθήνα 1976.
3.      
Οι ελληνικές εκδόσεις τηςPropaganda Fide, «Παρνασσός», 19, Αθήνα 1977.
4.       Τα φραγκοχιώτικα, «Παρνασσός», 20, Αθήνα 1978.
5.      
Το πτητικό στοιχείο στην Αινειάδα του Βιργιλίου, «Παρνασσός», 21, Αθήνα 1979.
6.      
Kalil Agà ovvero Giovanni Romey, esule siciliano nell’esercito del pascià d’Egitto, «RASSEGNA STORICA DEI COMUNI», Napoli 1981.
7.      
Ανέκδοτα έγγραφα σχετικά με αποστολή Αρμοστών στη Νάξο στα 1822, «Παρνασσός»,  23, Αθήνα 1981.
8.      
Η ναυμαχία του Ναβαρίνου όπως την κατέγραψε ο Ιωάννης Ρωμαίη , «Παρνασσός»,  24, Αθήνα, 1982.
9.      
Τ΄απομνημονεύματα του Ιωάννη Ρωμαίη για τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου, «Δελτίον Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας Ελλάδος», 25, Αθήνα 1982.
10.  
Το κριτικό έργο του Ούγου Φώσκολου, «Παρνασσός», 25, Αθήνα 1983.
11.  
Materiale archivistico inedito dell’Archivio di Stato di Napoli concernente la Rivoluzione Greca del 1821, «Ιταλοελληνικά», vol. 1, Napoli 1988.
12.  
Εκκλησιαστικό ελληνικό μουσικό χειρόγραφο της Εθνικής Βιβλιοθήκης Νεαπόλεως Ιταλίας,«Δίπτυχα», 4, Αθήνα 1986/1987.
13.  
Τα ευρωπαϊκά επαναστατικά κομιτάτα κατά την Καποδιστριακή περίοδο, «Πελοποννησιακά», Αθήνα 1987/1988.
14.  
Έγγραφα Αρχείου Νεαπόλεως για την ελληνική πειρατεία (1821/1829), «Παρνασσός», 29, Αθήνα 1987.
15.  
Contributo al problema dell’aspetto verbale in greco moderno, «Ιταλοελληνικά», vol. 2, Napoli 1989.
16.  
Το βασίλειο των Δύο Σικελιών και η Ελληνική Επανάσταση, «Ιταλοελληνικά», vol. 3, Napoli 1990
17.  
La fortuna di un mito nella metafora del ‘viaggio’, «IL BASILISCO», 40-42, Aversa-Italia 1992.
18.  
Πράγματα καινά. Riflessioni per un approccio alternativo alla lingua e letteratura greca di oggi, «FILOLOGIA ANTICA E MODERNA», Università della Calabria, 7, 1994.
19.  
Elogio della lingua. Una riflessione sull’ultimo romanzo di Vassilis Alexakis, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 1 (Νάπολη Ιταλίας 1996).
20.  
La legge  italiana 482/1999, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 3 (Νάπολη Ιταλίας 2000).
21.  
Una presenza misconosciuta e osteggiata, «Πρακτικά Συνεδρίου Ελληνική Παρουσία στην Κάτω Ιταλία και Σικελία» [Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 29-31 Οκτωβρίου 1998], Κέρκυρα 2000.
22.  
Incontro tra Seferis e Malaparte, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 4 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
23.  
La Universitas Graecorum di Messina, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 4 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
24.  
La Confraternita Greca di Napoli nel primo Ottocento, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 5 (Νάπολη Ιταλίας 2001).
25.  
Confraternita greca di Napoli. Cenni sulla beneficenza ai ‘nazionali’, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 6 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
26.  
Acquisizioni immobiliari della Confraternita greca nel ’700, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 6 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
27.  
Πειραματισμοί στην προσέγγιση κοινών γλωσσικών δομών, in «EM» (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ, Rassegna di Cultura e Attualità), nuova serie, 7 (Νάπολη Ιταλίας 2002).
28.  
La poetica di Fostieris. Male di vivere o disperato anelito di vita?, in «Filologia Antica e Moderna», UNICAL (Università della Calabria), 23, 2002.
29.  
La poesia di Antonis Fostieris tra sussurri stentorei, sonorità inattese, silenzi e …barchette costruite con bucce di sillabe, in «ATTI del VII Convegno Nazionale di Studi Neogreci: Aspetti formali del testo nella letteratura neogreca»  (Trieste 16-18 settembre 2005),  2009.
30.  
Ενδιάθετος λόγος  στη Νότια Ιταλία in «ATTI» VI Seminario Internazionale “Le forme dialettali della lingua greca dall’antichità ad oggi” (Corigliano d’Otranto, 6-8 ottobre 2005).
31.  
Confraternite laicali della diaspora greca nell’Italia meridionale in «ATTI»  Terzo Congresso Paneuropeo della Società Europea di Studi Neoellenici (Bucarest, 2-4 giugno 2006).
32.  
Περιδιαβάζοντας αρχαία και νέα ελληνικά κείμενα στα κλασσικά λύκεια της Ιταλίας,«Πρακτικά»Ημερίδας Διαδρομές από τα αρχαία στα νέα ελληνικά, Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο Αθηνών, 13 Δεκεμβρίου 2008.