Υποχρεωτική στην Ιταλία η βοήθεια σε ζώο - θύμα τροχαίου ατυχήματος

Σε μία κίνηση που γίνεται θερμά δεκτή από τους ζωόφιλους και τις ενώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων, το ιταλικό κράτος τροποποιεί τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και υποχρεώνει διά νόμου τους οδηγούς να σταματήσουν σε περίπτωση ατυχήματος με θύμα ζώο.

Εξισώνεται επίσης η υποχρέωση του κράτους να μεταφέρει ένα τραυματισμένο ζώο με τη μεταφορά τραυματισμένου ανθρώπου, επιτρέπεται η χρήση σειρήνων στα κτηνιατρικά ασθενοφόρα και προβλέπεται η άμεση παρέμβαση κτηνιάτρου.

Σχετικό διάταγμα του ιταλικού υπουργού  Υποδομών και Μεταφορών δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ενσωματώνοντας τις σχετικές προβλέψεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αναφέρουν σε σχετικά τους δημοσιεύματα οι εφημερίδες La Stampa και Il Messaggero.

«Ο νόμος έλαβε γνώση της μεταβολής του αισθήματος κοινού με το καθήκον να παρέχει βοήθεια στα ζώα» σημειώνουν ζωοφιλικές ενώσεις. Με ενθουσιασμό υποδέχονται την είδηση οι Ιταλοί, με τους αναγνώστες των εφημερίδων να γράφουν «επιτέλους!» και να κάνουν λόγο στα σχόλιά τους για ένδειξη πολιτισμένης κοινωνίας.
Πηγή:  tanea

 

Soccorso stradale, ora anche per gli animali

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Roma  - Una battaglia animalista, o forse solo di civiltà, è stata vinta e così dal 27 dicembre, dunque in pieno periodo di vacanze, ci sarà l’obbligo di soccorrere anche gli animali in caso di incidente. Entra in vigore il decreto attuativo del ministero dei Trasporti rafforzando così il cambiamento del Codice della Strada che dall’estate 2010 obbliga a fermarsi in caso di incidente con un animale. 

Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289. Soddisfatto Gianluca Felicetti, presidente della LAV e Carla Rocchi, presidente dell’ENPA: «La norma ha preso atto del cambiamento del sentire comune sul dovere di prestare soccorso anche agli animali», dichiarano, «e le sanzioni irrogate fino ad oggi per le violazioni sono state un esempio positivo per automobilisti e polizie locali; nel decreto siamo riusciti a far inserire il pieno riconoscimento del privato cittadino che porta per dovere civico un animale incidentato in un ambulatorio veterinario, la necessità di intervento anche ai fini della tutela dell’incolumità pubblica e il pieno riconoscimento dell’attività delle Guardie zoofile. Ora le Regioni e i Comuni devono rafforzare i propri compiti di intervento già previsti da altre normative».

Il decreto ministeriale fissa anche le caratteristiche delle autoambulanze veterinarie (utilizzeranno sirena e lampeggiante, le attrezzature specifiche saranno individuate dal Ministero della Salute) la certificazione anche successiva dello stato di necessità di intervento sull’animale da parte di un veterinario e gli stati patologici che fanno scattare questo riconoscimento cioè trauma grave, ferite aperte, emorragie, alterazioni e convulsioni.
 
di Maria Corbi
Πηγή: la Stampa