Υιοθέτησε έναν Καρδινάλιο!


Στο διαδίκτυο έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία της Καθολικής νεανικής οργάνωσης Youth 2000, που προωθεί την ιστοσελίδα «Υιοθέτησε έναν Καρδινάλιο». Αρκεί να συνδεθεί κανείς στο site, να εισάγει το όνομά του, το e-mail του κι έναν κωδικό. Αυτομάτως το σύστημα θα επιλέξει το όνομα ενός Καρδινάλιου, για τον οποίο ο εγγεγραμμένος χρήστης καλείται να προσευχηθεί τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή η σελίδα που έχει «ανοίξει» εδώ και κάμποσες μέρες και ήδη προωθείται από διάφορα καθολικά site και blog, αριθμεί μέχρι σήμερα αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες «υιοθεσίες». Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το site συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους να κάνουν μια σύντομη προσευχή την ώρα που κάνουν «κλικ» για να επιλεγεί αυτόματα ένας Καρδινάλιος, ούτως ώστε το Άγιο Πνεύμα να επιλέξει τον κατάλληλο για αυτούς!


Δείτε ΕΔΩ

Adotta un Cardinale

Ιn rete è partita l'iniziativa dell'associazione cattolica giovanile Youth 2000, che ha lanciato il sito Adotta un cardinale. Basta collegarsi al sito, inserire il proprio nome, l'indirizzo e-mail e un codice alfanumerico. In automatico il sistema selezionerà il nome del cardinale per il quale l'utente registrato è invitato a pregare nelle prossime settimane. Aperto da qualche giorno e rilanciato già da diversi siti e blog cattolici, registra ad oggi diverse centinaia di migliaia di "adozioni".
Πηγή: tg24.sky