Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ο Πάπας Φραγκίσκος θα γιορτάσει με 25 χιλιάδες αρραβωνιασμένους


Την ημέρα της Εορτής των ερωτευμένων θα καταφτάσουν νέοι από όλο τον κόσμο

Ο Πάπας Φραγκίσκος για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, ημέρα της γιορτής των ερωτευμένων, έχει οργανώσει μια συνάντηση που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της Εκκλησίας. Είκοσι-πέντε χιλιάδες αρραβωνιασμένοι, που προέρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου, θα πάνε στο Βατικανό για να μοιραστούν αυτή τη μέρα με τον Άγιο Πατέρα, ο οποίος εξηγεί το κίνητρο της επιλογής του: "Δεν είναι παντρεμένοι ακόμα, αλλά αγαπιούνται και θέλουν να αγαπιούνται για πάντα."
Για ερωτήσεις, προβληματισμούς, ή απλά σκέψεις: Όλοι οι "Μνηστευμένοι" θα έχουν μια ώρα διαλόγου με τον Bergoglio σε παγκόσμια μετάδοση. Ένα ισχυρό μήνυμα που η Εκκλησία αποφάσισε να δώσει: σε έναν κόσμο όπου η κρίση έχει πλήξει ακόμα και την γαμήλια ένωση και οι νέοι νιώθουν χαμένοι, είναι σωστό να δώσουμε μια ώθηση. Αρχικά, η συγκέντρωση – η οποία φέρει τον τίτλο “η χαρά του ναι για πάντα” (la gioia del sì per sempre) - είχε προγραμματιστεί να γίνει στην αίθουσα ακροάσεων του Βατικανού Nervi, αλλά στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμμετοχές υπερέβησαν τις προσδοκίες, αποφασίστηκε να μεταφερθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 το πρωί της 14ης Φεβρουαρίου, θα κορυφωθεί με την εμφάνιση του Πάπα στις 12 το μεσημέρι, ενώ υπολογίζεται ότι θα λήξει στις 12:45.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις ακροάσεις – οι οποίες αφορούν μόνο αρραβωνιασμένα ζευγάρια που σκοπεύουν να παντρευτούν και έχουν παρακολουθήσει, ή παρακολουθούν τα τμήματα προετοιμασίας για μελλόνυμφους στις ενορίες τους – είχε παραταθεί λόγω μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων και λήγει σήμερα 12 Φεβρουαρίου.

San Valentino, Papa Francesco festeggerà con 25mila fidanzati

Il giorno della Festa degli innamorati arriveranno giovani da tutto il mondo

Papa Francesco per San Valentino, il giorno della Festa degli innamorati, ha organizzato un incontro che non ha nessun precedente nella storia della Chiesa. Venticinquemila fidanzati, provenienti da tutte le parti del mondo, si recheranno in Vaticano per condividere questo giorno con il Santo Padre che ha motivato così la sua scelta: "Non sono ancora sposati, ma si amano e vogliono amarsi per sempre". Domande, dubbi o semplicemente pensieri: tutti i "promessi sposi" avranno un'ora di dialogo con Bergoglio in mondovisione.

Un segnale fortissimo quello che la Chiesa decide di dare: in una realtà dove la crisi ha colpito anche quest'unione e i giovani si stanno perdendo, è giusto dare una scossa. All'inizio il raduno era previsto nell'aula Nervi ma poi, viste le adesioni superiori alle aspettative, è stato deciso lo spostamento in piazza San Pietro.

In piazza!

Tutti i dettagli dell’udienza di Papa Francesco con i fidanzati:

Sono già più di 17.000 i fidanzati iscritti all’udienza con il Papa programmata per il 14 febbraio, giorno di San Valentino.
Davanti a questo numero assolutamente imprevedibile (si tratta pur sempre di un giorno feriale), Papa Francesco ha accolto la proposta di tenere questa udienza in piazza San Pietro.
La piazza sarà aperta a partire dalle ore 9.00. Alle ore 11 inizierà un primo momento di riflessione, ascolto e testimonianze che preparerà l’arrivo del Santo Padre, previsto per le ore 12.00. L’incontro terminerà alle 12.45 circa.
NON sono previsti biglietti di ingresso alla piazza.
Vista la capienza della piazza, il termine per le iscrizioni (comunque obbligatoria per tutti i partecipanti) è stato prorogato al 12 febbraio. Si ricorda che l’udienza è riservata ai fidanzati che si stanno preparando al matrimonio.

Πηγές: famiglia.va & tgcom24.mediaset