Πρόγραμμα διεξαγωγής Κατατακτήριων Εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ & ΤΕΙ του

Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας & Φιλολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013

 Για εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο (Αρ. υποψηφίων: 38)
Τετάρτη 5-12-2012: Τεστ παραγωγής γραπτού λόγου(ώρα:16.00-19.00/αίθουσα:04 ΝΠ ΦΛΣ)
Παρασκευή 7-12-2012: Τεστ κατανόησης γραπτού λόγου (ώρα:14.00-17.00/αίθουσα:01 ΝΠ ΦΛΣ)
Τρίτη 11-12-2012: Τεστ μεταγλωσσικής ικανότητας και λεξιλογικού πλούτου (ώρα:14.00-17.00/αίθουσα:02 ΝΠ ΦΛΣ)

Για εισαγωγή στο Γ΄ εξάμηνο (Αρ. υποψηφίων: 11)
Πέμπτη 6-12-2012: Ιστορία της ιταλικής λογοτεχνίας(ώρα:16.00-19.00/αίθουσα:04 ΝΠ ΦΛΣ)
Δευτέρα 10-12-2012: Ιταλική γλώσσα (ώρα:14.00-17.00/αίθουσα:02 ΝΠ ΦΛΣ)
Τετάρτη 12-12-2012: Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία (ώρα:16.00-19.00/αίθουσα:04 ΝΠ ΦΛΣ)


Για εισαγωγή στο Α΄ εξάμηνο (Αρ. υποψηφίων: 38)


Για εισαγωγή στο Γ΄ εξάμηνο (Αρ. υποψηφίων: 11)