ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ONLINE ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΠΠΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ :

Πρωτόκολλο συνεργασίας Ελλάδας (ΕΚΠΟΛ) – Ιταλίας για τον πολιτιστικό τουρισμό

Oριστικοποιήθηκε και υπεγράφη στη Ρώμη, στις 6 Απριλίου 2013, το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ BIOACADEMYONLINE της Ιταλίας και της ΕΚΠΟΛ Μαγνησίας από την Ελλάδα. Το πρωτόκολλο υπέγραψαν από την πλευρά της BIOACADEMYONLINE ο πρόεδρος Καθηγητής Conte Constanzo και από την ΕΚΠΟΛ ο πρόεδρός της και πρόεδρος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πηλιορείτικων συλλόγων «Οι Κένταυροι» Χαλέβας Κων/νος.
Όπως συμφωνήθηκε, οι συμμετέχοντες στο πρωτόκολλο αυτό, θα προωθήσουν κοινή δράση με στόχο την επίτευξη ουσιαστικών και συμπληρωματικών σκοπών μιας πολιτικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού στην Ελλάδα, στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, ευρωπαϊκές και μη.
Μεταξύ των δράσεων που συμφωνήθηκαν είναι η σύσταση μιας ομάδας έρευνας και προγραμματισμού που θα εκπροσωπεί τα μέλη και θα εκπονήσει ένα μοντέλο ανάπτυξης του πολιτιστικού τουρισμού, που θα περιλαμβάνει τις στρατηγικές, και τη μεθοδολογία ώστε να εξασφαλίσει την ανάπτυξη δράσεων σε επιλεγμένες περιοχές. Θα δημιουργηθεί ένα σύστημα έρευνας, μελέτης, παραγωγής υλικών και εργαλείων σε διάφορα στάδια και διαδικασίες για την προώθηση του πολιτιστικού τουρισμού. Μέσα στις δράσεις της συνεργασίας αυτής θα είναι επίσης, η σύσταση μιας ομάδας ελέγχου και αξιολόγησης των διαφόρων συστημάτων που αναπτύσσονται στο χώρο του τουρισμού, σχεδιασμένα κυρίως για να μετρούν την ικανότητα επικύρωσης της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για νέους και ηλικιωμένους.
Επιμέρους στόχοι   της συνεργασίας μεταξύ άλλων είναι η ανάπτυξη συνεργατικών δράσεων και ερευνών επικεντρωμένων στο χώρο του πολιτιστικού τουρισμού σε πλήρη συμμόρφωση με τις προωθούμενες κατευθύνσεις από την ευρωπαϊκή κοινότητα. Επιπλέον η σύμπραξη θα ασχοληθεί με τον προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων του πολιτιστικού του τουρισμού, τα οποία θα γίνονται σύμφωνα με επιστημονικά κριτήρια λαμβάνοντας υπόψη την ποιότητα ζωής και του προφίλ πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε περιοχής. Επίσης, στόχο αποτελεί η ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σε διάφορους τομείς της οικονομίας με σημαντικότερο αυτόν του τουρισμού. Σημαντικό ρόλο στη συνεργασία αυτή έχει η λειτουργία της στο πλαίσιο της Βιοποικιλότητας καθώς θα εφαρμόζονται τα πιο αυστηρά κριτήρια περιβαλλοντικής ασφάλειας, προωθώντας ένα τύπο ανταγωνιστικότητας που συνδέεται με τις αρχές τις ηθικής, της δημοκρατίας και της ειρήνης των εθνών.


Πηγή: ert

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: http://www.engea.it/

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΔΩ!

 

IL GRANDE ACCORDO EQUESTRE ITALIA/GRECIA

Da il via all’evento il Presidente ACES Europe/MSP, Gian Francesco Lupattelli
Siamo pronti a partire! Dopo la visita dell’ENGEA in Grecia, ed ora quella dei greci in Italia, si è potuto stilare un protocollo d’intesa tra le entità equestri coinvolte dove il Pres. Mauro Testarella ha dato incarico al Cav. Athanasios Vitos di organizzare l’ENGEA Grecia. A seguito del prestigioso incarico si è stipulato l’accordo di una visita tecnico-operativa dell’ENGEA e dei Garibaldini Volontari a Cavallo in Grecia, nella regione Tessaglia, in provincia di Volos. Dal 02 al 16 giugno saranno ospitati 40 Garibaldini e 10 tra tecnici e dirigenti ENGEA. La nutrita compagine darà modo di approfondire, nell’arco dei 15 giorni di esperienze, un programma tecnico- scientifico (vedi pagina successiva). Questa esperienza sarà soprattutto valorizzata da scambi culturali che prevedono formazione professionale di alta qualità effettuata con corsi finanziati dai fondi sociali europei per le figure di Guide ed Accompagnatori Equestri, per Tecnici di antiche arti e mestieri quali il Maniscalco, il Sellaio, il Facocchio e il Falconiere. L’operazione formativa viene anche supportata sotto l’aspetto formativo da BioacademyOnline, piattaforma digitale sotto l’egida dell’Università La Sapienza di Roma per la formazione online. Insomma, una vera e solida realtà che sta trasformando questi scambi italo/greci in formule economiche nascenti sotto l’aspetto turistico, ambientale e lavorativo, creando un possibile volano economico e seri posti di lavoro. L’esperienza fin dall’inizio sta dando conferme della sua validità. La prima e più importante operazione sarà il collaudo, e successiva certificazione, della prima Ippovia greca certificata denominata Ippovia del Centauro.

Eventi in programmazione Giugno 2013

1) COLLAUDO IPPOVIA DEL CENTAURO
Collaudo e certificazione della ippovia del centauro da Kala Nera a Koropi km 40. Difficolta media sentieri e strade bianche asfalto 2 km tracciata dal circolo IFOM presidente Fotini Paravouka
2) ESERCITAZIONE EUROPEA GARIBALDINI
Ricerca disperso in montagna (raccoglitore di funghi) - Allarme protezione civile - Allestimento campo operativo - Sala radio - Mezzi soccorso unita cinofile - Cordinamento pattuglie a piedi e ippomontate Alla termine, aggiornamento bls/anticendio boschivo/cinofili Consegna attestati e ringraziamenti.
3) CONVEGNO TURISMO EQUESTRE per la valorizzazione e promozione dei territori, con la partecipazione italiana di:
- Dott. Carlo Modica De Mohac: magistrato già capo di gabinetto ministero del turismo italiano e dirigente ENGEA.
- Dott. Mauro Testarella: presidente nazionale CETE (Confederazione Europea Turismo Equestre).
- Renzo Tomi: responsabile Ippovie Italiane Certificate®.
4) CORSO GUIDE (20 persone)
Durata 10 giorni full immersion in materie equestre di base, teorico-pratiche - Storia equestre nel tempo - Mascalcia - Selleria - Topografia e orientamento - Pronto soccorso - Veterinaria e podologia - Prova scritta e pratica - Prova scritta (quiz) - Regolamenti interni
5) GIORNATA BIMBI E CAVALLI
Grande festa per bambini, grandi e disabili - Batesimo della sella - Lezioni equestri in campo giochi con animatori, gadget, regali e attestati per tutti.
6) GRANDE FESTA A KALA NERA
Festa folcloristica in spiaggia con fuochi notturni.
7) GITA IN TRENINO SULLA PISTA DI DE CHIRICO
Gita sociale per tutti i soci e amici di ENGEA Italia/Grecia
8) TROFEO ENGEA GRECIA DI NORDIC HORSE BIKE (triathlon)
9) TROFEO SIRTAKI E GIORNATA DI SCAMBI CULTURALI ENOGASTRONOMICI ITALIA/GRECIA
10) GIORNATA DI ESPERIENZE DI MARSALCIA TRADIZIONALE ELLENICA E SELLERIA TRADIZIONALE ITALIANA
11) CONSEGNA STALLONCINO ANGLOARABO/SARDO AL CIRCOLO IFOM DELLA REGIONE TESSAGLIA DA PARTE DI ENGEA ITALIA

Πηγή: cavalloecavalli