Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η παραλαβή των πτυχίων
CELI του πανεπιστημίου της Perugia της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2012, γίνεται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων 47 καθημερινά 12:00 – 14:00 από 07 έως 22 Ιανουαρίου 2013.
Για πληροφορίες:
Καθημερινά (12.00-16.00)
στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών Πατησίων, 47 10433 Αθήνα
τηλ. 2105242646
fax: 2105242714
Ηλεκτρονική διεύθυνση:
www.iicatene.esteri.it
E-mail: celi.iicatene@esteri.it