Το e-italika συγχαίρει θερμά όλους τους μαθητές που πέρασαν και φέτος, τόσο στις εξετάσεις για την απόκτηση του διπλώματος  "Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας", όσο και εκείνους που συμμετείχαν με επιτυχία στις εξετάσεις για το "Diploma" του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών. Πάντα επιτυχίες!

 
Ακολουθούν φράσεις στα Ιταλικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς για να ευχηθεί σε κάποιον που πέρασε τις Εξετάσεις!

Congratulazioni esame

 – I miei complimenti per aver superato questo esame che conferma ancora una volta le tue ottime potenzialità.

 – Hai superato questo esame, gli esami della vita sono tanti ma ogni volta che ne superi uno fai un passo avanti nel cammino che ti prepara ad affrontare meglio il tuo futuro.

– Congratulazioni per avere superato questo difficile esame. Ti ho pensato tanto sperando che tu lo passassi ma in realtà conoscendoti non avevo dubbi perchè sapevo in cuor mio che ce l’avresti fatta.

– Congratulazioni! Hai concluso un importante percorso e ti auguro successi e grandi soddisfazioni. 

– Ho sempre creduto nelle tue potenzialità, ed ora ne ho avuto la conferma! Complimenti!

 – Finalmente hai raggiunto il tuo obiettivo. Congratulazioni!

 – Sono orgoglioso/a di tutto ciò che hai fatto oltre che per quello che sei come persona! Congratulazioni.

 – Con l’augurio che la tua vita sia costellata solo di soddisfazioni e successo!

 – Con i nostri complimenti e l’augurio che tu possa aver assaporato nel tuo successo che ti ha fatto arrivare a superare questo esame molto importante per te, solo la una delle grandi gioie che la vita ci può regalare in tutte le sue sfaccettature.

 – Oggi che hai ottenuto questo diploma sei felice e spero che questo tuo stato d’animo persista anche negli altri settori della tua vita.

 – Le tue fatiche sono state premiate, tanti auguri! Bravissimo/a!

 – Oggi hai avuto la bella soddisfazione di superare l'esame, dopo di duro studio. Ti faccio le mie congratualazioni e un augurio per una vita piena di successi.