Ο διάσημος Ιταλός αρχιτέκτονας Ρέντζο Πιάνο (Renzo Piano) θα επιλέξει τις 3 καλύτερες προτάσεις για την κατασκευή χώρων Πολιτισμού στο Δέλτα Φαλήρου


Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επιλογής των δέκα επικρατέστερων αρχιτεκτονικών προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Σπουδαστικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το Κέντρο Επισκεπτών του υπό κατασκευή συγκροτήματος της Λυρικής Σκηνής και της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Δέλτα Φαλήρου.
Ο Οργανισμός Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε χθες ότι η επιλογή έγινε ανάμεσα σε 94 προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά από σπουδαστές Αρχιτεκτονικής.
Στη συνέχεια ο αρχιτέκτονας του Κέντρου Πολιτισμού, ο διάσημος Ιταλός Ρέντζο Πιάνο, θα αξιολογήσει τις 10 επικρατέστερες προτάσεις και θα επιλέξει τις 3 πρώτες, αναδεικνύοντας και τον νικητή του διαγωνισμού, στο αμέσως προσεχές διάστημα.
Το Κέντρο Επισκεπτών, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, είναι ένα έργο ελαφριάς προσωρινής κατασκευής στον χώρο του εργοταξίου, το οποίο θα παρέχει πληροφορίες για το υπό ανέγερση συγκρότημα που θα είναι έτοιμο στα τέλη του 2015.
Οι προτάσεις που κατατέθηκαν είναι υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύει ότι το Κέντρο Πολιτισμού αποτελεί «έργο ελπίδας και πίστης στο μέλλον της Ελλάδας», ενώ τονίζει «τον σημαντικό ρόλο ανάλογων πρωτοβουλιών στην ανάδειξη των πλέον αξιόλογων και δημιουργικών στοιχείων της χώρας».

Πηγή: ethnos

 

Renzo Piano presenta ad Atene il progetto dello Stavros Niarchos Cultural Centre

Come una sorta di novella Acropoli, su un rilievo del distretto di Faliro, Renzo Piano stabilisce un monumento a consacrazione dell’orientamento classico ateniese: lo Stavros Niarchos Cultural Centre, presentato dall’architetto genovese il 29 giugno 2011 davanti ai membri onorari della omonima fondazione, ripristina il rapporto con il mare e con il fitto tessuto urbano circostante. Il complesso culturale, che sorgerà con ogni probabilità entro il 2015, rievoca quei parametri compositivi che più di duemila anni fa avevano suggerito la collocazione del Partenone, nella doppia referenza visiva all’elemento naturale del Golfo del Pireo e ai tracciati della polis, alle sue fabbriche omogenee intervallate da elementi primari, nel contrasto cromatico tra il blu, sconfinato, e il bianco del costruito, diffuso fino a perdita d’occhio. La Biblioteca Nazionale e la Greek National Opera saranno ospitate all’interno di un edificio che registra la topografia del terreno, i cambiamenti di inclinazione, le pendenze dell’altura su cui insiste: l’edificio istituzionale diviene esso stesso paesaggio e le variazioni di quota sono risolte con la creazione di un volume integrato nel sito, il cui tetto non è altro che una naturale estensione della cima. La copertura è parco verde, superficie ecologica destinata ad integrare pannelli fotovoltaici a garanzia dell’autosufficienza energetica dello Stavros Niarchos Cultural Centre, terrazza panoramica su un intorno esteso, luogo di sosta per i visitatori. Incastrati nei terrazzamenti, sale di consultazione di oltre due milioni di libri e manoscritti antichi, un auditorium da 1400 posti, una sala destinata ad accogliere oltre 400 persone, sono racchiuse da un involucro vetrato che lascia trasparire un sistema strutturale di pilastri dal passo regolare, memori di una tettonica di reminiscenze antiche. Il classicismo della composizione incontra le più attuali esigenze legate alla sostenibilità, all’impronta ecologica, alla riduzione dell’impatto ambientale: il progetto di Renzo Piano ad Atene potrebbe essere il primo edificio ad ottenere la certificazione energetica LEED Platinum su suolo greco.

Progettista: RENZO PIANO

Πηγή: modulo.net