Οι
40 πιο δημοφιλείς Ιταλοί τραγουδιστές
στο
Facebook το 2013

Μπορεί να μετρηθεί  η απήχηση ενός Ιταλού καλλιτέχνη στο Facebook? Το 2010 έγινε το πρώτο πείραμα και αποδείχτηκε πως μπορεί να γίνει. Το 2011 ήρθε μια νέα επιβεβαίωση. Το 2012 μια σελίδα στο Facebook αποδεικνύεται ότι αποτελεί για την ιταλική μουσική βιομηχανία το πιο ισχυρό όπλο προβολής των καλλιτεχνών!
Ας δούμε τα δεδομένα για τη χρονιά που πέρασε. Η Laura Pausini από την 3η θέση φτάνει στην 1η θέση περνώντας τον Vasco Rossi με πάνω από 1 εκατομμύριο καινούριους fan να προσθέτονται στην σελίδα της.

Οι πιο δημοφιλείς Ιταλοί καλλιτέχνες στο FACEBOOK

2013

2012

1. Laura Pausini (3.598.205)

2. Vasco Rossi (3.590.721)

3. Eros Ramazzotti (2.974.000)

4. Ligabue (2.365.000)

5. Emma (2.208.000)

6. Andrea Bocelli (1.927.000)

7. Jovanotti (1.883.000)

8. Modà (1.776.000)

9. Tiziano Ferro (1.720.000

10. Fabri Fibra (1.668.000)

11. Alessandra Amoroso

12. Negramaro

13. J-Ax

14. Renato Zero

15. Club Dogo

16. Gianna Nannini

17. Fedez

18. Marco Mengoni

19. Emis Killa

20. Biagio Antonacci

21. Elisa

22. Franco Battiato

23. Gigi D'Alessio

24. Adriano Celentano

25. il Volo

26. Nesli

27. Gue Pequeno

28. Fabrizio De André

29. Mina

30. Gianni Morandi

31. Luciano Pavarotti

32. Ludovico Einaudi

33. Lucio Dalla

34. Claudio Baglioni

35. Antonello Venditti

36. Salmo

37. Moreno

38. Vinicio Capossela

39. Fiorella Mannoia

40. Clementino

1. Vasco Rossi (3.115.000)

2. Ligabue (2.275.000)

3. Laura Pausini (2.274.000)

4. Eros Ramazzotti (1.789.000)

5. Emma (1.580.000)

6. Jovanotti (1.298.000)

7. Fabri Fibra (1.293.000)

8. Tiziano Ferro (1.237.000)

9. Alessandra Amoroso (1.138.000)

10. Modà (1.097.000)

11. Negramaro

12. Andrea Bocelli

13. J-Ax

14. Elisa

15. Club Dogo

16. Emis Killa

17. Renato Zero

18. Fabrizio De André

19. Adriano Celentano

20. Il Volo

21. Biagio Antonacci

22. Gianna Nannini

23. Vinicio Capossela

24. Mina

25. Marco Mengoni

26. Ludovico Einaudi

27. Zucchero

28. Giovanni Allevi

29. Claudio Baglioni

30. Nesli

31. Negrita

32. Giorgia

33. Lucio Dalla

34. Fiorella Mannoia

35. Noemi

36. Nina Zilli

37. Luciano Pavarotti

38. Niccolò Fabi

39. Cesare Cremonini

40. Cristina D'AvenaI
40 artisti italiani più amati su Facebook nel 2013 

La Pausini supera Vasco

Mi piace: con questo tasto, Facebook può dettare le regole della popolarità. Ecco gli artisti più importanti sul noto social network, tra profili ufficiali e creati dai fan... Scopriamoli

di Alessandro Alicandri

Si può misurare la popolarità di un artista italiano su Facebook? Nel 2010, abbiamo sperimentato che è davvero così . Nel 2011, abbiamo avuto una nuova conferma . Nel 2012 avere una pagina Facebook si è rivelato il più importante strumento promozionale della musica in Italia.
Abbiamo deciso di mostrarvi quindi i 40 profili Facebook degli artisti italiani più amati, facendo riferimento agli artisti presenti nelle classifiche ufficiali italiane (Fimi, iTunes sono i nostri riferimenti), usando come riferimento anche i classificati dell'edizione precedente che per numero e importanza non possono essere ignorati (alcuni di loro in questo periodo non hanno singoli o album nelle classifiche).
I dati, naturalmente, sono come una fotografia e possono cambiare anche in modo sostanziale in pochissimo tempo.

Primo posto per Laura Pausini (oltre 3.598.205 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Laura Pausini ). Pensate che nel 2012, nel mese di dicembre il suo numero di fan era sotto i due milioni e mezzo. Un incremento vertiginoso che celebra "20 - The Greatest Hits", la raccolta nei negozi dal 12 novembre. Panorama.it ha raccolto tutte le sue dichiarazioni nel corso della conferenza stampa dedicata al nuovo lavoro discografico per il ventennale di carriera.

Secondo posto per Vasco Rossi (3.590.721 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Vasco Rossi ). Scalzato dal 2010, il grande maestro del rock italiano è stato appena celebrato per i 35 anni di carriera con un libro fotografico che racconta tutti i suoi live in attesa del "Live Kom 014". Nel frattempo, stiamo ascoltando senza sosta "Cambia - Menti ", il nuovo singolo che si può trovare anche nei negozi in formato fisico. Il mito, continua.

Terzo posto per Eros Ramazzotti (2.974 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Eros Ramazzotti ) - Eros Ramazzotti supera Ligabue, è questa la notizia. Sicuramente complice la pubblicazione del suo ultimo album, "Noi" e del suo tour mondiale. Ricordiamo che il successo internazionale, naturalmente, aiuta gli artisti a avere più like anche fuori dall'Italia. Sta per essere pubblicato il 19 novembre "Noi Due", versione "natalizia" del disco con l'inedito dalle sonorità dance "Io prima di te".

Quarto posto per Ligabue (2.365 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Ligabue ). Cresce l'attesa per la pubblicazione di "Mondovisione", in pubblicazione il 26 novembre in 14 tracce. Dopo il primo singolo "Il sale della terra" in questi giorni è stato girato a Roma, nella zona del Tevere, un nuovo videoclip. Lo scorso anno Liga era al secondo posto, perdendo quindi due posizioni.

Quinto posto per Emma (2.208 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Emma Marrone ). Unica nuova proposta con un così grande numero di fan su Facebook, ha pubblicato il 12 novembre "Schiena VS Schiena", riedizione dell'album di successo da 30 settimane in classifica. Il 16 novembre partirà lo "Schiena Tour" nella prima data di Rimini al 105 Stadium, in 15 date in tutta italia.

Sesto posto per Andrea Bocelli (1.927 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Andrea Bocelli ). Dal dodicesimo posto in classifica del 2012 di strada sul web ne ha fatta tantissima Bocelli in questo anno, salendo di ben sei posizioni. Ha appena pubblicato "Love in Portofino", un cd più dvd che raccoglie i brani di "Passione" e molte cover e duetti. Da non perdere.

Settimo posto per Jovanotti (1.883 milioni - Pagina Facebook ufficiale di Lorenzo Cherubini ). Scende di una posizione l'uomo che con il suo "Back Up" ha monopolizzato la classifica per mesi. Siamo alla vigilia delle 50 settimane per lui in chart con la raccolta definitiva dal 1987 a oggi. E il 19 novembre pubblicherà "Lorenzo negli stadi - Backup Tour 2013", celebrazione dei suoi ultimi concerti estivi in un doppio cd e doppio dvd. Nei cd, tutti i brani della sua storia ripercorsi nei live e nei dvd, in uno troveremo il concerto completo e nell'altro il racconto di questa esperienza inedita per l'artista.

Ottavo posto per i Modà (1.776 milioni - Pagina Facebook ufficiale dei Modà ). Grande risalita anche per i Modà, che superano Tiziano Ferro, Alessandra Amoroso e Fabri Fibra rispetto allo scorso anno aumentando i loro fan di quasi 700 mila persone. Un grande traguardo. Per la band è tempo di live negli stadi. Nel mese di luglio 2014 ci saranno due concerti evento: venerdì 11 luglio allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 19 luglio allo Stadio San Siro di Milano.

Nono posto per Tiziano Ferro (1.720 milioni - Pagina ufficiale Facebook di Tiziano Ferro ). Dopo aver cominciato il suo lavoro di produzione di Baby K e Alessandra Amoroso, si inizia a vociferare di un nuovo album in attesa per il 2014. Ospite di X Factor nella puntata del 14 novembre, canta con Luca Carboni "Persone Silenziose", brano per il disco "Fisico & Politico".

Decimo posto per Fabri Fibra (1.668 milioni - Pagina ufficiale Facebook di Fabri Fibra ). Reduci dal suo ultimo live a Milano , ha annunciato nel corso del 2014 un nuovo album, ad un solo anno da "Guerra e Pace". Perde tre posizioni rispetto allo scorso anno e sta per chiudere il suo mini "Panico Tour" con la data del 16 novembre 2013 a Napoli. Ospite, Clementino.

Le altre posizioni dalla 11 alla 20

Undicesimo posto per Alessandra Amoroso (Facebook Ufficiale )

Dodicesimo posto per i Negramaro (Facebook Ufficiale )

Tredicesimo posto per J-Ax (Facebook Ufficiale )

Quattordicesimo posto per Renato Zero (Facebook Ufficiale )

Quindicesimo posto per i Club Dogo (Facebook Ufficiale )

Sedicesimo posto per Gianna Nannini (Facebook Ufficiale )

Diciassettesimo posto per Fedez (Facebook Ufficiale )

Diciottesimo posto per Marco Mengoni (Facebook Ufficiale )

Diciannovesimo posto per Emis Killa (Facebook Ufficiale )

Ventesimo posto per Biagio Antonacci (Facebook Ufficiale )

Posizioni dalla 21 alla 30

21 - Elisa

22 - Franco Battiato

23 - Gigi D'Alessio

24 - Adriano Celentano

25 - Il Volo

26 - Nesli

27 - Gue Pequeno

28 - Fabrizio De André

29 - Mina

30 - Gianni Morandi

Posizioni dalla 31 alla 40

Luciano Pavarotti (31), Ludovico Einaudi (32), Lucio Dalla (33), Claudio Baglioni (34), Antonello Venditti (35), Salmo (36), Moreno (37), Vinicio Capossela (38), Fiorella Mannoia (39), Clementino (40).

Πηγή: cultura.panorama