Οι
40 πιο δημοφιλείς Ιταλοί τραγουδιστές στο Facebook το 2012

Το ιταλικό περιοδικό Panorama επέλεξε τους σαράντα πιο αγαπημένους Ιταλούς τραγουδιστές στο Facebook λαμβάνοντας υπόψη τη δημοτικότητα τους τη δεδομένη χρονική στιγμή που διεξήχθη η έρευνα, ενώ ταυτόχρονα επέλεξε καλλιτέχνες που φιγουράριζαν στα ιταλικά τσαρτ της Ομοσπονδίας Ιταλικής Μουσικής Βιομηχανίας (FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana) και στα iTunes.
Ο υπολογισμός των παραμέτρων ήταν ο αριθμός των
fans, δηλ.  το ποσοστό των like που αντιστοιχεί σε αριθμό θαυμαστών ανά καλλιτέχνη (το 2010 και το 2011 την πρωτιά είχε και πάλι ο Vasco Rossi).

1.     
Vasco Rossi (oltre 3.115.000 fan)
2.      Ligabue (oltre 2.275.000 fan)
3.      Laura Pausini(oltre 2.274.000 fan)
4.      Eros Ramazzotti (oltre 1.789.000 fan)
5.      Emma (1.580.000 fan)
6.      Jovanotti (1.298.000 fan)
7.      Fabri Fibra (1.293.000 fan)
8.      Tiziano Ferro (1.237.000 fan)
9.      Alessandra Amoroso (1.138.000 fan)
10.  Modà (1.097.000 fan)
11.  Negramaro
12.  Andrea Bocelli
13.  J-Ax
14.  Elisa
15.  Club Dogo
16.  Emis Killa
17.  Renato Zero
18.  Fabrizio De André
19.  Adriano Celentano
20.  Il Volo
21.  Biagio Antonacci
22.  Gianna Nannini
23.  Vinicio Capossela
24.  Mina
25.  Marco Mengoni
26.  Ludovico Einaudi
27.  Zucchero
28.  Giovanni Allevi
29.  Claudio Baglioni
30.  Nesli
31.  Negrita
32.  Giorgia
33.  Lucio Dalla
34.  Fiorella Mannoia
35.  Noemi
36.  Nina Zilli
37.  Luciano Pavarotti
38.  Niccolò Fabi
39.  Cesare Cremonini
40.  Cristina D'Avena

I 40 artisti italiani più amati su Facebook nel 2012.
Vince Vasco, emerge Emma Marrone

Mi piace: con questo tasto, Facebook può dettare le regole della popolarità. Ecco gli artisti più importanti sul noto social network, tra profili ufficiali e creati dai fan... Scopriamoli

Si può misurare la popolarità di un artista italiano su Facebook? Nel 2010, abbiamo sperimentato che è davvero così . Nel 2011, ne abbiamo avuto la conferma . Le ultime stime parlano di oltre 23 milioni di iscritti, ben tre milioni in più rispetto a due anni fa. Un bacino sempre più ampio che certamente copre, nelle sue pagine dedicate, tutti i gusti variegati, anche della musica italiana.

Abbiamo deciso di mostrarvi quindi i 40 profili di Facebook degli artisti italiani più amati, facendo riferimento agli artisti presenti nelle classifiche ufficiali italiane (Fimi, iTunes sono i nostri riferimenti), compresi i 15 primi classificati dell'edizione precedente che per numero e importanza non possono essere ignorati (anche se non hanno singoli o album nelle classifiche in qualche caso)

Ecco quindi le posizioni nel confronto con lo scorso anno insieme a alcune importanti novità. I dati, naturalmente, sono come una fotografia e possono cambiare anche in modo sostanziale in pochissimo tempo.

Primo posto per Vasco Rossi (oltre 3 milioni e 115 mila fan - Facebook ufficiale di Vasco Rossi ) È il terzo anno consecutivo e sembra ormai imbattibile. È lui l'artista più amato su Facebook da ormai due anni e non ci sono confronti. Tra l'altro è primo in classifica in questo momento con il suo ultimo album e dvd live "Live Kom 2013: The Complete Edition", opera fondamentale che dovrebbe chiudere il ciclo di tour della sua carriera. Il dvd contiene oltre quattro ore di filmati che mostrano live e filmati on the road del grande vecchio del rock italiano.

Secondo posto per Ligabue (oltre 2 milioni e 275 mila fan - Facebook ufficiale di Ligabue ). Grande stagione per Liga e grandi soddisfazioni con il suo "Italia Loves Emilia", iniziativa benefica che ha avuto luogo a Campovolo e che in pochissimo tempo ha scalato la classifica delle compilation più vendute in Italia. Il live, che abbiamo seguito su Panorama.it , è anche diventato un libro. La beneficenza continua: una sua maglietta autografata è all'asta su Ebay in favore di Amnesty.

Terzo posto per Laura Pausini(oltre 2 milioni e 274 mila fan - Facebook ufficiale di Laura Pausini ). Grandi soddisfazioni anche per l'interprete emiliana, fuori nei negozi con il sorprendente "Inedito - Special Edition", innovativo dvd live con cd che raccoglie il meglio del suo ultimo tour mondiale. Attualmente in attesa del suo primo figlio, giovedì 20 dicembre andrà in onda il concerto integrale su Canale 5 in prima serata.

Quarto posto per Eros Ramazzotti (oltre 1 milione e 789 mila fan - Facebook ufficiale di Eros Ramazzotti ). "Noi", il nuovo album di Eros Ramazzotti, ha appassionato fan e curiosi. Prima la grande notizia dei duetti contenuti nell'album , poi il piacere della scoperta del disco. Oggi, dopo un esordio in prima posizione su Fimi e un attuale quarto posto, rinnova il suo successo con il testo del brano inedito della vincitrice di X Factor 6, Chiara Galiazzo, ancora oggi prima su iTunes.

Quinto posto per Emma (1 milione e 580 mila fan - Facebook ufficiale di Emma Marrone ) - Concluso definitivamente il tour legato all'album di successo "Sarò libera", Emma si gode un giusto momento di riposo e di lavorazione per il suo prossimo album di inediti che si preannuncia sorprendente. Farà un live insieme a Nina Zilli e Giorgia il capodanno 2012 di Roma.

Sesto posto per Jovanotti (1 milione 298 mila fan - Facebook ufficiale di Jovanotti ). È appena uscita nei negozi la raccolta definitiva dell'artista. Dopo 25 anni di carriera, ha lanciato una grande produzione discografica in tre formati e si prepara alle date negli stadi del suo nuovo "BackUp: Tour 2013". Dopo l'esperienza discografica e live negli States, è tornato con il nuovo singolo "Tensione Evolutiva". Il videoclip ufficiale conta oltre un milione di visualizzazioni in 4 settimane.

Settimo posto per Fabri Fibra (1 milione 293 mila fan - Facebook ufficiale di Fabri Fibra ). Sta per tornare, reduce dalla messa a disposizione gratuita dell'Ep "Casus Belli ", il più amato rapper italiano. "Guerra e pace" arriverà nei negozi il 5 febbraio 2013. Nel frattempo, proprio in questi giorni, sta ultimando i lavori per il disco, compresa la cover ufficiale. È il lizza, tra i nominati, ai prossimi Hip Hop Awards di Mtv del 12 dicembre nelle categorie Best Artist, Video of the year («La luce», con Clementino)

Ottavo posto per Tiziano Ferro (1 milion 237 mila fan - Facebook ufficiale di Tiziano Ferro ). Dopo 53 settimane e con la pubblicazione della Special Edition in abbinamento con "L'amore è una cosa swing", il cantautore di Latina si guadagna una posizione di tutto rispetto tra gli italiani più amati sul famoso social network. È stato lanciato da pochi giorni il videoclip del brano "L'amore è una cosa semplice", singolo che (teoricamente) dovrebbe chiudere il ciclo rispetto a questo disco di enorme successo.

Nono posto per Alessandra Amoroso (1 milione e 138 mila fan - Facebook ufficiale di Alessandra Amoroso ). Secondo talento nato ad Amici e altro nome nella top 10 dei più amati. In questi giorni Alessandra si sta decisamente dedicando al riposo, anche se il 19 dicembre sarà ospite a Milano del grande concerto di chiusura del tour di Biagio Antonacci, occasione nella quale troveremo anche i Club Dogo.

Decimo posto per i Modà (1 milione e 97 mila fan - Facebook ufficiale dei Modà). Grande cura, tantissimi aggiornamenti, la pagina ufficiale della band, che ha appena superato il milione di "mi piace", si prepara al ritorno in grande stile della rock band lombarda. "Gioia", com'è ormai noto da alcuni mesi, è il titolo del loro nuovo album di inediti. Si vocifera di una loro quasi certa partecipazione a Sanremo e di un tour a Roma, Milano e Palermo da aprile 2013.

Le altre posizioni dalla 11 alla 20
Undicesimo posto per i Negramaro (Facebook ufficiale )
Dodicesimo posto per Andrea Bocelli (Facebook ufficiale )
Tredicesimo posto per J-Ax (Facebook ufficiale )
Quattordicesimo posto per Elisa (Facebook ufficiale )
Quindicesimo posto per i Club Dogo (Facebook Ufficiale )
Sedicesimo posto per  Emis Killa (Facebook Ufficiale )
Diciassettesimo posto per Renato Zero (Facebook Ufficiale )
Diciottesimo posto per Fabrizio De André (Facebook Ufficiale )
Diciannovesimo posto per Adriano Celentano (Facebook Ufficiale )
Ventesimo posto per Il Volo (Facebook Ufficiale )

Posizioni dalla 21 alla 30

21 - Biagio Antonacci
22 - Gianna Nannini
23 - Vinicio Capossela
24 - Mina
25 - Marco Mengoni
26 - Ludovico Einaudi
27 - Zucchero
28 - Giovanni Allevi
29 - Claudio Baglioni
30 - Nesli

Posizioni dalla 31 alla 40

Negrita (31), Giorgia (32), Lucio Dalla (33), Fiorella Mannoia (34), Noemi (35), Nina Zilli (36), Luciano Pavarotti (37), Niccolò Fabi (38), Cesare Cremonini (39), Cristina D'Avena (40).

di Alessandro Alicandri
Πηγή: cultura.panorama