Και στις 23 γλώσσες οι αγγελίες για εργασία στην ΕΕ χάρις στην Ιταλία!

Οι ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανακοινώνονται και στις 23 γλώσσες, αποφάσισε το Δικαστήριο της ΕΕ στις 27 Νοεμβρίου.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε υπέρ της Ιταλίας η οποία έχει ζητήσει οι δημόσιες ανακοινώσεις για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ελέγχων εργασίας να δημοσιεύονται και στις 23 γλώσσες.
«Η δημοσίευση σε τρεις γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) των προκηρύξεων των διαγωνισμών της ΕΕ και η απαίτηση να γίνονται οι διαγωνισμοί σε μία από αυτές τις γλώσσες συνιστά διάκριση λόγω γλώσσας», ανακοίνωσε το Δικαστήριο.
Η Ρώμη παραπονέθηκε ότι οι ανακοινώσεις για τις θέσεις εργασίας στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ δημοσιεύονταν είτε στα Αγγλικά, είτε στα Γαλλικά, είτε στα Γερμανικά και αυτό αποτελεί διάκριση.
Ο Ιταλός Υπουργός Εξωτερικών, Giulio Terzi δήλωσε ότι η Ρώμη ήταν πολύ ικανοποιημένη από την απόφαση.
«Αυτή είναι μία σημαντική απόφαση γιατί υπερασπίζεται την αρχή της μη-διάκρισης της γλώσσας στην Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Terzi, όπως αναφέρεται στην Gazzetta del Sud.
Η απόφαση του δικαστηρίου επίσης επιβεβαίωσε ότι οι εργοδότες της ΕΕ είχαν την επιλογή να περιορίσουν τη δεύτερη γλώσσα για ένα δεδομένο διαγωνισμό για κάποια θέση εργασίας, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Όμως πρόσθεσε ότι οι κανόνες που διέπουν αυτούς του περιορισμούς πρέπει να είναι «ξεκάθαροι, αντικειμενικοί και προβλέψιμοι».
Οι υποψήφιοι, είπε, ότι θα πρέπει να «γνωρίζουν εκ των προτέρων πολύ καλά τις γλωσσικές δεξιότητες» που θα απαιτούνται από αυτούς κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, προκειμένου να «προετοιμαστούν για το διαγωνισμό κάτω από τις καλύτερες συνθήκες».
Πηγή: EuroActiv

Ue:Corte,no concorsi in sole 3 lingue
Discriminatorio usare soltanto inglese, francese e tedesco
(ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - No ai bandi di concorso pubblicati solo in inglese, francese e tedesco. Tutte le 23 lingue della Ue sono 'ufficiali'.
La Corte di Giustizia europea ha annullato la sentenza di primo grado del settembre 2010 dando cosi' ragione all'Italia che aveva fatto ricorso contro la pratica di pubblicare i bandi in tre sole lingue. 
Πηγή: La Gazzetta del Mezzogiorno