Ιταλός δήμαρχος απαγορεύει τα μπικίνι

Πρόστιμο σε όσους κυκλοφορούν με προκλητική… ενδυμασία παραλίας.
Ο δήμαρχος της παραλιακής πόλης Vietri Sul Mare στη νότια Ιταλία εξέπληξε τους κατοίκους και τους τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή, όταν ανακοίνωσε ότι… αποφάσισε να απαγορεύσει τα μπικίνι!
Όποιος δείχνει πολλά και κυκλοφορεί με μπικίνι ή γυμνόστηθος εκτός του χώρου της παραλίας, κινδυνεύει με την επιβολή προστίμου που φτάνει μέχρι και τα 500 ευρώ.
Οι περιορισμοί αυτοί είχαν πρωτοεισαχθεί το 2010, ωστόσο τώρα ο δήμαρχος της πόλης Franco Benincasa αποφάσισε να επιβάλλει και αυστηρό πρόστιμο, προκειμένου να «προστατεύει την εικόνα της πόλης».
Όσοι κυκλοφορούν με μπικίνι ή γυμνόστηθοι σε δημόσιους χώρους, και ιδιαίτερα στη μαρίνα της παραλιακής πόλης, κινδυνεύουν με πρόστιμο.

Πηγή: newsbeast

Vietri sul mare divieto di girare in bikini per strada

 Stop a torsi nudi e bikini a Vietri sul Mare in Costiera amalfitana. Il sindaco di Vietri, Franco Benincasa, ordina un giro di vite nei confronti di turisti e cittadini che passeggiano per le strade del territorio vietrese come se fossero sulla spiaggia. «Abbiamo reiterato questo divieto che era stato già sancito con ordinanza sindacale numero 48 del 24 maggio del 2010, perciò risalente a tre anni fa. Chi viene a Vietri deve capire che non si può offendere il decoro pubblico, quindi si adegui», spiega il primo cittadino.
Il divieto di percorrere in costume o a torso nudo le strade comunali è divenuta un’esigenza per evitare spiacevoli strappi alla decenza nel paese costiero. «Il divieto - spiega l’assessore alla polizia locale Vincenzo Alfano - nasce per tutelare l’immagine ed il decoro dell’intera cittadinanza e di tutti i turisti presenti sul territorio». E aggiunge: «Spessissimo abbiamo assistito a scene vergognose e indecenti di persone che entrano nei locali pubblici come bar e ristoranti, a torso nudo o in costume. A nostro avviso, è un atteggiamento che va eliminato».
Il divieto riguarderà in particolare la frazione Marina, sebbene l’afa estiva e la prossimità con il mare, rendano più difficoltoso il rispetto del divieto. «Nel ricordare l’ordinanza, abbiamo voluto avvisare quanti giungono a Vietri che è necessario osservare un certo decoro - sottolinea il sindaco Francesco Benincasa - Così come in tante altre località balneari d’Italia, anche a Vietri abbiamo voluto sottolineare come il rispetto e il decoro vadano a braccetto con il turismo».
Multe salate per chi non rispetterà l’ordinanza e un appello alla collaborazione dei cittadini. «I trasgressori saranno puniti con una sanzione che va da 25 a 500 euro - ribadisce Benincasa - Il comando dei vigili urbani di Vietri vigilerà attentamente e invitiamo i cittadini a inviarci segnalazioni in tal senso».

Πηγή: positanonews