Καταξιωμένοι και νέοι καλλιτέχνες από όλη την Ιταλία συμμετέχουν στην έκθεση,«Siamo tutti Greci - Είμαστε όλοι Έλληνες», που θα διαρκέσει έως τις 11 Νοεμβρίου, με κάποιο έργο τους που συνάδει με το θέμα - σκοπό της έκθεσης ή με έργα που δημιούργησαν ειδικά για αυτό το εγχείρημα.
Εκατόν δώδεκα Ιταλοί εικαστικοί ενώνουν τις καλλιτεχνικές τους δυνάμεις σαν μία συμβολική πράξη αλληλεγγύης για την πολύπαθη Ελλάδα, παρουσιάζοντας και δωρίζοντας τα έργα τους στο Μουσείο Μπενάκη, όπου εγκαινιάζεται η έκθεση «
Siamo tutti Greci - Είμαστε όλοι Έλληνες», την Πέμπτη 25 Οκτωβρίου.Με τη χειρονομία τους αυτή εκφράζουν, επίσης, την αναγνώριση της κοινής ιστορικής - πολιτιστικής μνήμης, που συνδέει τους δύο λαούς της Μεσογείου, οι οποίοι καθόρισαν τη φιλοσοφική, πολιτική και αισθητική δομή της Ευρώπης.
Οι καλλιτέχνες ανταποκρίθηκαν ένθερμα στην πρωτοβουλία του εικαστικού
Renzogallo, της διευθύντριας του πολιτιστικού φορέα ArcoDiRab Project, Dea Bedin και της ιστορικού τέχνης, Alice Rubbini, επιθυμώντας να εκφράσουν με τη δωρεά ενός έργου τους τη συμπαράσταση τους στην Ελλάδα....
Πηγή
: pontos-news


ATENE : AL MUSEO BENAKI UN ATTO DI SOLIDARIETA' DAGLI ARTISTI ITALIANI

Il 25 ottobre alle ore 20 presso il Museo Benaki – Pireos 138 – Andronikou di Atene si terrà l'inaugurazione della mostra, curata dalla Direttrice del Contemporary Greek Art Institute Giulia Demakopoulou, del progetto “Siamo tutti greci”  promosso ed organizzato dall’Arco di Rab Project di Roma, nato da un’idea di Renzogallo e con la cura di Dea Bedin e Alice Rubbini. L'esposizione verrà presentata dalla direttrice del Contemporary Greek Art Institute - Giulia Demakopoulou - e dal direttore del Museo Benaki - Angelos Delivorrias.
Il progetto si identifica come gesto di fratellanza e sostegno culturale alla vicina Grecia. Il coinvolgimento di oltre cento artisti italiani con la donazione di una loro opera, ha creato una generosa collezione che diventerà un importante patrimonio culturale, che vuole simbolicamente riempire il vuoto creato dalle difficoltà che la Grecia sta attraversando e che mette l’accento sulla necessità di essere uniti particolarmente in questo momento storico.
Gli artisti coinvolti in questo progetto: Claudio Adami - Dario Agrimi - Riccardo Ajossa - Giovanni Albanese - Marisa Albanese - Bruno Aller - Roberto Annecchini- Maurizio Arcangeli - Cristina Bari - Luigi Battisti - Elisabetta Benassi - Carla Berton - Jacopo Benci - Gabriella Benedini- Bruno Benuzzi - Mario Bizzarri -Luigi Boille – Clara Bonfiglio – Giovanni Bruno – Ciriaco campus – Maurizio Cannavacciulo – Antonello Capozzi – Salvatore Cariello – Miki Carone – Nicola Carrino – Lucilla Catania – Bruno Ceccobelli– Ottavio Celestino – Elvio Chiricozzi – Ettore Consolazione – Cuoghi e Corsello – Claudio Cusatelli – Mataro Da Vergato –Sergio Da Gradi – Gianfranco D’Alonzo – Aldo Damioli – Mila Dau – Santolo De Luca – Carlo De Meo – Gianni Dessì – Adriano Di Giacomo – Salvatore Dominelli – Marisa Facchinetti – Francesco Impellizzeri – Andrea Fogli – Ines Fontenla – Raimondo Galeano – Licia Galizia – Leonardo Galliano – Giuseppe Gallo – Marina Gasparini – Giuliano Giuman – Valeria Gramiccia – Annamaria Iodice – Emilio Isgrò – Iginio Iurilli – Benedetta Jandolo – Moimir Jezek – Andrea Lanini – Paolo Laudisa – Felice Levini – Carlo Lorenzetti – Adele Lotito – Giorgio luppattelli – Teodosio Magnoni – Claudio Marani – Elio Marchegiani – Umberto Mariani – Jara Marzulli – Claudio Massini – Luigi Mastrangelo –Giampiero Miccolis – Giampiero Milella – Maurizio Montanari – Carmen Gloria Morales – Pietro Mottola – Giulia Napoleone – Marco Neri – Nunzio – Franco Ottavianelli  – Gianni Pedullà – Claudia Peill – Daniela Perego – Roberto Pietrosanti – Pasquale Polidori – Graziano Pompili – Mario Raciti – Renzogallo – Paolo Ristonchi – Alessandro Rivola – Fiorella Rizzo – Roberto Rizzo – Alfredo Romano – Giovanni Ruggiero – Massimo Ruiu – Giuseppe Salvatori – Sandro Sanna – Mario Sasso - Stefano Scheda – Mauro Staccioli – Tino Stefanoni – Silvia Stucky – Giuseppe Syloslabini – Franco Troiani – Oscar Turco – Francesco Vaccaro – Valentino Vago – Grazia Varisco – Claudia Venuto – Claudio Verna – Betty Zanelli – Franco Ziliotto.
Tutti hanno aderito con grande entusiasmo e con la sincera convinzione che l’Europa non è assolutamente immaginabile senza la Grecia. Il Museo Benaki di Atene, con la collaborazione del Contemporary Greek Art Intitute, ha accolto con gratitudine la donazione di queste opere, organizzando una grande mostra curata dalla Direttrice del Contemporary Greek Art Institute Giulia Demakopoulou.Le opere faranno parte della collezione del Museo Benaki, gli atti della documentazione relativa alla donazione saranno inviati al Parlamento Europeo. Lo rende noto Arco di Rab Project
Scritto da  com/bma (AGENPARL)