Ιταλία: Φοιτητές... καθόρισαν τα δίδακτρά τους

Ασφαλώς δεν αποτελεί είδηση το γεγονός ότι ένα ιταλικό πανεπιστήμιο υιοθέτησε ένα νέο σύστημα πληρωμής των διδάκτρων. Είναι εντυπωσιακό, όμως, ότι το νέο σύστημα βασίζεται σε έναν αλγόριθμο που δημιούργησαν οι ίδιοι οι φοιτητές του ιδρύματος.
Ο λόγος για το πανεπιστήμιο του Τορίνο, ενός από τα μεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ιταλίας, στο οποίο φοιτούν περισσότεροι από 70.000 φοιτητές.
Οι φοιτητές είχαν διαπιστώσει ότι το σύστημα που τους χώριζε σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με τα εισοδήματά τους και με βάση αυτόν τον διαχωρισμό καθοριζόταν και το ύψος των διδάκτρων επιβάρυνε αναλογικά περισσότερο εκείνους που προέρχονταν από νοικοκυριά με χαμηλότερα εισοδήματα.
Την αδικία αυτή ανέλαβαν να διορθώσουν οι ίδιοι οι φοιτητές, με όπλο τη γνώση που είχαν αποκτήσει από το ίδιο το πανεπιστήμιο.
«Προσπαθούσαμε εδώ και χρόνια να αλλάξουμε το σύστημα», δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ο Μάρκο Βιόλα, εκπρόσωπος των φοιτητών στο συμβούλιο του ιδρύματος.
«Πέρυσι είχαμε προτείνει να αυξηθούν οι κατηγορίες από τέσσερις σε 76 αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι σκεφτήκαμε να προτείνουμε ένα εντελώς νέο σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε μια μαθηματική φόρμουλα. Παρουσιάσαμε το αποτέλεσμα στο συμβούλιο, το οποίο και το ενέκρινε», ανέφερε.
Το νέο σύστημα πληρωμής των διδάκτρων είναι έργο μιας ομάδας φοιτητών, επικεφαλής της οποίας ήταν ο φοιτητής του τμήματος της Φυσικής Τζουλιάνο Αντονιτσέλο.
Η ομάδα των φοιτητών κατέφυγε σε διάφορα μαθηματικά μοντέλα και οικονομικούς δείκτες, ενώ μια σειρά από στατιστικές προβολές βοήθησαν στην επαλήθευση.
Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της ομάδας, η πρόκληση δεν ήταν μόνο να ελαφρυνθούν οι φοιτητές με τα χαμηλότερα εισοδήματα και να γίνει πιο δίκαιο το σύστημα πληρωμής των διδάκτρων, αλλά και να μην μειωθούν τα έσοδα του πανεπιστημίου.
Οι φοιτητές του πανεπιστημίου του Τορίνο προτίθενται να διαθέσουν τον αλγόριθμό τους και στα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, ενώ συντάσσουν ένα εγχειρίδιο το οποίο ελπίζουν να εκδοθεί από τις εκδόσεις του πανεπιστημίου στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.
http://www.nooz.gr/tech/italia-algori8mos-gia-pio-dikaia-pliromi-ton-didaktron

Tasse personalizzate e criterio progressivo: l’Università di Torino adotta un nuovo sistema ideato dagli studenti
Grande rivoluzione nel sistema di tassazione dell’Università di Torino, grazie a un modello più innovativo ed equo messo a punto dagli stessi studenti. Da questo momento in poi, infatti, le tasse saranno personalizzate sulla base del reddito reale di ciascuno di loro. Inoltre, sarà applicato un sistema contributivo progressivo, con un’incidenza sul reddito minore per le fasce più basse e maggiore per quelle più alte. “Ci siamo battuti per anni – dice Marco Viola, rappresentante degli studenti in senato accademico – per ottenere dei cambiamenti”. Adesso la rivincita.Le tasse personalizzate saranno basate – come spiegato dalla direttrice della Divisione Didattica e Segreterie studenti, Natalina Bolognesi – su “un calcolo proporzionale in base alla condizione economica di ogni singolo studente, attraverso un coefficiente da moltiplicare all’indicatore economico ISEE”. Tale formula è stata sviluppata direttamente da chi i contribuiti li deve pagare. Precisamente da uno studente di Fisica, Giuliano Antoniciello, assieme a un gruppo di compagni iscritti sempre all’ateneo torinese. Dopo mesi di attente valutazioni, ha dichiarato l’ideatore, il gruppo ha “riscontrato che questo modello contributivo è più sicuro del precedente anche per le casse universitarie”.Oltre alle tasse personalizzate, l’altra novità su cui si baserà il nuovo sistema adottato dall’Università di Torino è un criterio progressivo che tenta di eliminare gli squilibri del passato, creando più equità nel calcolo dei contributi. In poche parole, grazie a una relazione lineare, cioè una retta la cui pendenza si fa più ripida una volta superati i 50mila euro di ISEE, le tasse per chi rientra nelle fasce di reddito più basse saranno minori e per chi appartiene a quelle più alte maggiori.Altri cambiamenti riguardano, invece, la suddivisione per fasce delle tasse per le seconde lauree e la cancellazione delle imposte extra relative a materiali didattici e laboratori. Nonostante ciò, assicura Viola, l’ateneo non perderà introiti.Il sistema contributivo adottato dall’ateneo piemontese potrebbe, tra non molto, essere preso ad esempio da altre università italiane. Di fatto, il prossimo obiettivo è proprio questo. A tal proposito, gli studenti torinesi hanno già creato un manuale sul nuovo modello, che adesso cercheranno il più possibile di diffondere.
http://www.universita.it/tasse-personalizzate-universita-torino/