Η Ιταλία μαθαίνει ρωσικά

Στην Ιταλία σημειώνεται ένα κύμα ενδιαφέροντος για τη ρωσική γλώσσα. Ξεκινούν μαθήματα στο ΥΠΕΞ της ΡΟ, αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών στο Ινστιτούτο ρωσικού πολιτισμού, υπάρχουν σχέδια να συμπεριληφθεί η ρωσική γλώσσα στα προγράμματα μερικών σχολείων μέσης εκπαίδευσης.
Ο Κάρλο Φρεντούτσι, διευθυντής του Ινστιτούτου ρωσικού πολιτισμού, επισημαίνει: «Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε έτος κρίσης και η εκπαίδευση πληρώνεται, παρατηρούμε αύξηση 10% των μαθητών σε σχέση με το περασμένο έτος».
Τα ίδια στατιστικά στοιχεία παρουσιάζονται και στο Ρωσικό κέντρο πολιτισμού του ΥΠΕΞ της ΡΟ. Ο Ολέγκ Όσιποφ, διευθυντής του κέντρου, επισημαίνει: «Εάν προηγουμένως την ρωσική γλώσσα ήθελαν να μάθουν επειδή ήταν αναγκαία στον ξενοδοχειακό τομέα, στον τουρισμό, σήμερα οι άνθρωποι δηλώνουν, ότι θέλουν να μάθουν ρωσικά επειδή έτσι τους αρέσει.
Πηγή: ruvr

 

Continuano le iscrizioni ai Corsi di Lingua Russa

Continuano le iscrizioni ai Corsi di lingua russa presso il Centro Russo di Scienza e Cultura  a Roma, in piazza Benedetto Cairoli, 6.
L’insegnamento sarà articolato in tre moduli. La durata di ogni singolo modulo è di 40 ore.
Il 22 gennaio 2013 alle ore 18.00 inizia il corso per principianti.
Nella formazione dei gruppi si terrà conto del livello di conoscenza linguistica dei candidati per garantire ad ogni partecipante l’ottimale modalità di apprendimento in un’aula interattiva. Il numero massimo dei partecipanti per ogni gruppo non supera 8 persone. Il programma dettagliato per ogni corso sarà comunicato all’inizio delle lezioni. Alla conclusione del corso complessivo di 120 ore sarà rilasciato un attestato di frequenza.
I costi
Il costo per un modulo di 40 ore:
Livello principianti  A1, A2       280 euro
livello B2                               280 euro
Lezioni individuali                    25 euro/ora accademico
Iscrizione annuale                   20 euro

La costanza nello studio sarà premiata con le agevolazioni di natura promozionale (se pagano tutto anno, potremo fare 5% di sconto)
Gli studenti possono usufruire dello sconto di 15%.
Le lezioni si svolgeranno due volte a settimana nei giorni e nell'orario preferiti dalla maggior parte degli iscritti.
Attualmente le lezioni si svolgono lunedi e venerdi  17.00-18.30  e  18.30-20.00.
Per le lezioni perse o difficile da comprendere sarà possibile ottenere le consulenze incluse nel prezzo.
Il modulo (scaricare il modulo) di iscrizione si prega di inviare all'indirizzo corsilingua@centroculturalerusso.it
Per iscrizioni rivolgersi al numero 06/88816333.