Παρουσίαση βιβλίου
Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013 - 19:00

Auditorium Iταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, Πατησίων 47
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ: ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΔΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

Η Ζυράννα Ζατέλη συνδιαλέγεται με την
ιταλίδα
μεταφράστριά της Valentina Gilardi


Ultima venne la morte (εκδ. Crocetti 2012) («Με το παράξενο όνομα Ραμάνθις Ερέβους – Ο θάνατος ήρθε τελευταίος», εκδ. Καστανιώτης). Η Ζυράννα Ζατέλη συνδιαλέγεται με την ιταλίδα μεταφράστριά της Valentina Gilardi. Στη συνάντηση θα αναδειχθούν οι διάφορες πτυχές της μεταφραστικής διαδικασίας του μυθιστορήματος ως πράξης διαπολιτισμικής επικοινωνίας. «Η Ζυράννα Ζατέλη γράφει ιστορίες μαγικές και μυστηριώδεις... Οι ιστορίες και οι χαρακτήρες γίνονται κάποιες φορές εξωπραγματικοί, και όμως ο αναγνώστης αναγνωρίζει σε αυτούς σημεία τόσο οικεία σε αυτόν... Για τη μετάφραση του «Ο θάνατος ήρθε τελευταίος» έπρεπε προπαντός να προβώ σε μία ολοκληρωτική και συναρπαστική κατάδυση κάποιες φορές μάλιστα και εντυπωσιακή λόγω του βάθους του έργου – στον κόσμο των ηρώων και των ιστοριών τους. Ήταν μία θεμελιώδης εμπειρία, ένα βάπτισμα του πυρός και λόγω της δυσκολίας και της ποικιλίας του λεξιλογίου που μεταχειρίζεται η συγγραφέας. Από την άλλη, αυτή ήταν και η πιο συναρπαστική πτυχή του έργου μου: η αναμέτρηση με το απίστευτο βάρος της ιστορίας και του πολιτισμού που περικλείει κάθε λέξη ως έκφραση του πολιτισμού που την παρήγαγε. Η απόδοση στα ιταλικά της πολυπλοκότητας της ελληνικής σύνταξης, πολύ πιο ευέλικτης και εύπλαστης από την ιταλική και η μεταφορά του μεγάλου πλούτου του ελληνικού λεξιλογίου – στις λόγιες αλλά κυρίως στις λαϊκές ή περιπαιχτικές εκφράσεις σε μια γλώσσα πιο αυστηρής και ορθολογικής φύσης υπήρξε μία δοκιμασία αφοσίωσης και υπακοής στις λεπτές ισορροπίες της μετάφρασης και στη σχέση μεταξύ γλωσσών και πολιτισμών» (V.G.).

20 maggio 2013 / 19:00

Auditorium IIC Atene

Grecia - Italia: Dialoghi tra due culture

Ultima venne la morte, Crocetti 2012 (dal greco: “Με το παράξενο όνομα Ραμάνθις

Ερέβους – Ο θάνατος ήρθε τελευταίος”, Kastaniotis),
conversazione tra Zyranna Zateli e la sua traduttrice italiana Valentina Gilardi.

Durante l’incontro verranno messi in luce vari aspetti del processo di traduzione del romanzo, visto come pratica di comunicazione interculturale. “Zyranna Zateli scrive storie magiche e misteriose… Le vicende e i personaggi diventano talvolta irreali, eppure il lettore vi riconosce tratti a lui così familiari... Tradurre Ultima venne la morte ha richiesto anzitutto un’immersione favolosa e totale – a volte perfino impressionante, data la profondità dell’opera – nel mondo dei personaggi e delle loro storie. È stata un’esperienza fondamentale, una sorta di battesimo del fuoco anche per la difficoltà e la varietà del lessico che la scrittrice usa; d’altra parte è stato proprio questo l’aspetto più emozionante del lavoro: confrontarsi con l’incredibile carico di storia e di civiltà che ogni parola porta con sé, in quanto espressione della cultura che l’ha prodotta. Rendere nell’italiano la complessità della sintassi greca, molto più agile e sinuosa di quella italiana; trasferire l’estrema ricchezza del lessico greco – nelle accezioni colte ma soprattutto in quelle popolari o scherzose – in una lingua che ha una natura più austera e razionale, è stata una prova di dedizione e obbedienza agli equilibri delicati della traduzione e al rapporto tra lingue e culture.” (V.G.)