ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΑ
ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ
(ακαδ. έτος
2013 – 2014)
&
(ακαδ. έτος
2014 – 2015)


Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες διεξαγωγής εισαγωγικών εξετάσεων στα Ιταλικά Πανεπιστήμια στα ακόλουθα τμήματα σχολών με κλειστό αριθμό θέσεων (numero chiuso) σε εθνικό επίπεδο για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.
Ενώ μέχρι τώρα οι Εισαγωγικές εξετάσεις σε τμήματα σχολών με κλειστό αριθμό θέσεων διεξάγονταν το Σεπτέμβριο, μια απόφαση λίγο πριν τις εκλογές ανέτρεψε τα δεδομένα  και στένεψε τα χρονικά περιθώρια…
Έτσι για το ακαδ. έτος 2013 – 2014 οι υποψήφιοι θα κληθούν να διαγωνιστούν το μήνα Ιούλιο, ενώ για το 2014 – 2015 ακόμα πιο πριν, δηλ. τον Απρίλιο!

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, στις ημερομηνίες!

1) Για το 2013 – 2014 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

● Τμήματα Ιατρικής στην Αγγλική Γλώσσα     
   15 Απριλίου 2013
*Εγγραφές από 18/2/2013 έως 20/3/2013

Τμήματα στην Ιταλική Γλώσσα

● Ιατρική και Οδοντοϊατρική        23 Ιουλίου 2013

● Κτηνιατρική                             24 Ιουλίου 2013

● Αρχιτεκτονική                         25 Ιουλίου 2013

● Παραϊατρικά Επαγγέλματα       4 Σεπτεμβρίου 2013


2) Για το
2014 – 2015 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων είναι οι ακόλουθες:

Τμήματα στην Ιταλική Γλώσσα

● Ιατρική και Οδοντοϊατρική        8 Απριλίου 2014

● Κτηνιατρική                             9 Απριλίου 2014

● Αρχιτεκτονική                        10 Απριλίου 2014

● Παραϊατρικά Επαγγέλματα        3 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΔΩ θα βρείτε πολλά ONLINE TEST προετοιμασίας για τις Εξετάσεις Εισαγωγής στα Ιταλικά Πανεπιστήμια!
 

Facoltà a numero chiuso, Profumo anticipa i test d'ingresso a luglio.
Ecco le date

Non più settembre come è sempre stato: i test di ammissione per l’Università (2013) si svolgeranno a fine luglio.
Decise anche le date per i test del 2014 che si anticipano ad aprile. Associazioni studentesche contrarie.
Pochi giorni prima delle elezioni il Ministro Profumo ha optato per apportare un nuovo cambiamento all’Università anticipando i già tanto discussi test d’ingresso per i corsi a numero chiuso. Da quest’anno per essere ammessi a Medicina, ad Odontoiatria, a Veterinaria e ad Architettura bisognerà presentarsi a luglio e addirittura ad aprile per i test del 2014, non più a settembre come è sempre accaduto.

Facoltà a numero chiuso, le date dei test d'ingresso
A partire dal 2013 i test d’ingresso per le facoltà a numero chiuso a livello nazionale non saranno più a settembre ma verranno anticipati.
1) Ecco le date per il 2013:

Ecco cosa si legge sul sito del Ministero:

"Al fine di offrire adeguata informativa agli studenti interessati e di permettere agli Atenei di procedere nella predisposizione delle opportune misure organizzative legate allo svolgimento delle prove, si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione relative ai seguenti corsi di laurea e di laurea magistrale programmati a livello nazionale, per l'a.a. 2013-2014:
Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria lingua italiana: 23 luglio 2013
Medicina Veterinaria: 24 luglio 2013

Corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto: 25 luglio 2013
Professioni sanitarie: 4 settembre 2013

Le modalità ed i contenuti saranno definiti con successivo decreto."
I test di Medicina in lingua inglese si svolgeranno invece il 15 aprile.


Gli anni passati il test consisteva nella risposta ad ottanta quesiti a risposta multipla (nisognava scegliere tra cinque opzioni) valutati con la seguente tabella oer il calcolo del punteggio:

-    un punto per ogni risposta esatta
-    meno  0,25  punti per ogni risposta sbagliata
-    0 punti per ogni risposta non data

2) Ecco le date per il 2014:
Coloro che vorranno essere ammessi a Medicina, ad Odontoiatria, a Veterinaria e ad Architettura, nell’anno accademico 2014-2015 dovranno cominciare a pensare al test d’ingresso fin dal secondo quadrimestre e non solo dopo gli esami di maturità come, invece, era sempre successo.
Con il decreto del 14 febbraio 2013 il Ministro Francesco Profumo infatti  ha deliberato quanto segue:
“Si comunica altresì che le prove di ammissione ai corsi ad accesso programmato per l'a.a. 2014-2015 si terranno secondo il seguente calendario:
Medicina e Chirurgia e  Odontoiatria e Protesi Dentaria lingua italiana: 8 aprile 2014
Medicina Veterinaria: 9 aprile 2014
Corsi  di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, direttamente finalizzati alla professione di Architetto: 10 aprile 2014
Professioni sanitarie: 3 settembre 2014
Le modalità ed i contenuti saranno definiti con successivo decreto."
Gli anni passati il test consisteva nella risposta ad ottanta quesiti a risposta multipla (bisognava scegliere tra cinque opzioni) valutati con la seguente tabella per il calcolo del punteggio:
-    un punto per ogni risposta esatta
-    meno  0,25  punti per ogni risposta sbagliata
-    0 punti per ogni risposta non data
Πηγή: studenti