Ημερομηνίες διεξαγωγής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την Ιταλική γλώσσα περιόδου Μαΐου 2013

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2013.

Oι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 11 και 12 Μαΐου 2013 για τα επίπεδα:

α) Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση», Α2 «βασική γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο test.

β) Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») σε ενιαίο διαβαθμισμένο.

γ) Γ1 «πολύ καλή γνώση».

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΜΑΪΟΥ 2013 ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ