Μιλάνο: Mια πρωτότυπη ιδέα είχαν οι υπεύθυνοι του περίφημου Καθεδρικού Ντουόμο του Μιλάνου, προκειμένου να συγκεντρώσουν χρήματα για τη συντήρηση του Ναού, τώρα που οι περικοπές λόγω λιτότητας άγγιξαν και την Ιταλία.
Καλούν τους πολίτες να υιοθετήσουν ένα από τα εκατοντάδες γκαργκόιλ, τα αγάλματα με τις συχνά τρομακτικές μορφές που τοποθετούνται στους Ναούς, ώστε να κυλά μέσα από αυτά το νερό της βροχής.
Όσοι μάλιστα υιοθετήσουν ένα τέτοιο άγαλμα για 300 χιλιάδες ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το όνομά τους γραμμένο κάτω από αυτό.
Στόχος είναι να συγκεντρωθούν τουλάχιστον 25 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Καθεδρικός Ναός ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1386 και χρειάστηκε σχεδόν έξι αιώνες για να ολοκληρωθεί.
Είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος του κόσμου και ο μεγαλύτερος στην ιταλική επικράτεια.

Πηγή: Φιλελεύθερος

Adotta un gargoyle del Duomo di Milano

Raccogliere 25 milioni di euro per finanziare i lavori di restauro per il Duomo di Milano non è certo un'impresa semplice. Per questo motivo gli amministratori della cattedrale hanno deciso di "mettere in adozione" 135 gargoyle in pietra, per stimolare la generosità dei magnati di tutto il mondo. Chi donerà più di 100.000 €, infatti, avrà l'onore di vedere il proprio nome inciso ai piedi del gargoyle. Un contributo importante, che servirà ad eliminare le tracce che intemperie e inquinamento lasciano inevitabilmente sul marmo del celebre simbolo lombardo rendendo necessario un restauro ogni 70-80 anni.
L'intento ovviamente è quello di coinvolgere in modo simpatico milanesi e non, cercando di premiare la loro generosità rendendoli protagonisti della storia della cattedrale. "Si tratta di un bene dal valore inestimabile", afferma il sito internet del monumento. La raccolta dei fondi ha avuto inizio il 16 ottobre scorso. Sono stati già adottati 8 gargoyle, per un totale di 800.000 €, ai quali vanno ad aggiungersi altre donazioni minori per un totale di altri 10.000 €. Il traguardo è lontano, ma l'iniziativa si sta comunque muovendo nella direzione giusta. Del resto lo Stato italiano relega solo lo 0,21% del suo budget a questo tipo di opere, rendendo assai difficile mantenere un patrimonio culturale che da solo rappresenta la metà di quello mondiale.
Πηγή: easy viaggio (19/11/2012)