ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
DIPLOMA (Σάββατο 15 Ιουνίου 2013)


 •Οι εξετάσεις για το Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας "Diploma di Lingua Italiana" διεξάγονται δυο φορές το χρόνο, Ιούνιο και Νοέμβριο.

•Το "Diploma di Lingua Italiana" του Ιταλικού Ινστιτούτου Αθηνών αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ και είναι αντίστοιχο επιπέδου Γ1 (δηλ. CELI4)

 

Εύχομαι σε όλους τους εξεταζόμενους Καλή Επιτυχία!

IN Bocca Al Lupo!


**In bocca al lupo!!**