ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ CELI 2013

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟY 2013 ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-16 ΕΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι εξετάσεις (Celi 1,2,3) περιόδου Μαΐου 2013 θα διεξαχθούν ως εξής:

   Γραπτή εξέταση: 25.05.2013

   Προφορική εξέταση: από το απόγευμα της ίδιας μέρας

Εγγραφές: 19  έως 29 Μαρτίου 2013

Αίτηση Εγγραφής CELI  ΜΑΪΟY 2013 >>>

Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ή ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΠΑΤΗΣΙΩΝ 47- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12:00-16:00), ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΩΣ 28/03/2013), Ή ΜΕΣΩ COURIER.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Κάθε υποψήφιος υποχρεωτικά πρέπει να λάβει μέρος και στις δύο εξετάσεις (γραπτή-προφορική) καθώς η εξέταση θεωρείται μια και ενιαία. Αν ο υποψήφιος απορριφθεί σε μια από τις δύο εξετάσεις, τότε έχει δικαίωμα μέσα σε διάστημα ενός έτους από την πρώτη ημερομηνία κατοχύρωσης, να επαναλάβει την εξέταση στην οποία απορρίφθηκε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση(γραπτή και προφορική).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

    • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό

    ταυτοπροσωπίας

    • Αίτηση εγγραφής που χορηγείται από το Ιταλικό Ινστιτούτο συμπληρωμένη με

    κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες

    • Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων (το πρωτότυπο)

Τα εξέταστρα κατατίθενται σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, αριθμ. 129/480364-75 (IBAN: GR84 0110 1290 0000 1294 8036 475) και είναι:

·         110 ευρώ για ολόκληρη την εξέταση

·         78 ευρώ μόνο για γραπτά ή προφορικά

ΠΡΟΣΟΧΗ Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

    • Παρακαλείσθε κατά την αίτηση εγγραφής να δηλώσετε έγκαιρα και με επίσημα

    δικαιολογητικά τυχόν σοβαρά αιτήματα τα οποία θα εξετασθούν και θα υιοθετηθούν εφόσον

    δεν δημιουργούν προβλήματα στην οργάνωση του προγράμματος. Αλλαγές στις ώρες και τις

    μέρες των προφορικών μετά την κατάθεση των αιτήσεων δεν θα γίνονται δεκτές.

    • Σε περίπτωση που πέντε [5] ημέρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των γραπτών

    εξετάσεων δεν λάβετε γραπτή ειδοποίηση με το πρόγραμμα των εξετάσεων, παρακαλείσθε

    να επικοινωνείτε με το γραφείο CELI στο 210 5242646 και fax: 210 5242714,   Email:celi.iicatene@esteri.it

    • Για άτομα με ειδικές δεξιότητες είναι απαραίτητη πρόσφατη βεβαίωση από δημόσιο φορέα

    ή από Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Καθημερινά στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

Πατησίων, 47 10433 Αθήνα

τηλ. 2105242646

fax: 2105242714

E-mail: celi.iicatene@esteri.it