ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ – DIPLOMA - 13 Δεκεμβρίου 2014

Σε συνέχεια της αναδιοργάνωσης του δικτύου των Ιταλικών Μορφωτικών Ινστιτούτων ανά τον κόσμο από το Υπουργείο των Εξωτερικών της Ιταλίας, από την 1 η Οκτωβρίου 2014 το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και Αθήνας ενοποιούνται σε ένα και το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών θα έχει στη δικαιοδοσία του όλη την επικράτεια .

Για το λόγω αυτό το Δίπλωμα (Diploma di Lingua italiana – Επίπεδο Γ1) της Αθήνας θα έχει απο εδώ και στο εξής την παρακάτω διατύπωση:

- Diploma Avanzato di Lingua Italiana - Επίπεδο Γ1.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

“ DIPLOMA AVANZATO DI LINGUA ITALIANA”

Φθινοπωρινή Περίοδος 2014

Γραπτές εξετάσεις

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνίες εγγραφής

20 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου 2014

Ωράριο εγγραφών

Καθημερινά 12.00 – 14.00

Τόπος εγγραφών

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο (Πατησίων 47)

Τρόπος πληρωμής

Ονομαστική Κατάθεση του υποψηφίου στον Αρ. Λογαριασμού 129/480364-75 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος

Εξέταστρα

90 €

Εξέταστρα για όποιον επαναλαμβάνει ένα μέρος της εξέτασης (γραπτό ή προφορικό)

45 €

Εξέταστρα για όποιον επαναλαμβάνει ολόκληρη την εξέταση

80 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
• Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
• Αίτηση εγγραφής (που χορηγείται είτε από το Ιταλικό Ινστιτούτο ή βρίσκεται ως συνημμένο έγγραφο στο site του Ινστιτούτου http://www.iicatene.esteri.it) συμπληρωμένη με κεφαλαία και ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες και θα με υποχρεωτική συμπλήρωση της διεύθυνσης e-mail.
• Απόδειξη κατάθεσης εξέταστρων στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν είτε απευθείας στο Ιταλικό Ινστιτούτο ( Πατησίων 47 – 104 33 Aθήνα, τηλ.: 210-5242646 - Fax: 210-5242714), είτε με συστημένη επιστολή ή με courier.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους στις εξετάσεις την παραπάνω ειδοποίηση καθώς και την ταυτότητα, ή το διαβατήριό τους.

Πηγή: http://e-italika.blogspot.gr/2014/11/diploma-2014.html