Ελληνο-ιταλικές προσπάθειες «δικτύωσης» της ελληνικής οικονομίας

Η καλλιέργεια της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας αποτελεί το βασικό στόχο της συνεργασίας φορέων των δύο χωρών.
Η προώθηση και ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας είναι πρωτοβουλία του Ελληνο-Ιταλικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, και έχει δρομολογηθεί από πέρυσι το Νοέμβριο οπότε και υπεγράφη Πρωτόκολλο συνεργασίας
Το πλαίσιο δράσης για το 2013-2014 συζητήθηκε μάλιστα στην πρώτη συνάντηση μεταξύ των συναρμόδιων φορέων στο Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο της Αθήνας.
Κατά την διάρκεια της συνάντησης, η οποία χαρακτηρίστηκε στρατηγική, οι φορείς είχαν την δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων προκειμένου να εξειδικευτούν και προγραμματιστούν οι δράσεις προώθησης για το 2013. Αναλύθηκαν οι βέλτιστες πρακτικές δικτύωσης των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα και αποφασίστηκε η επόμενη συνάντηση των φορέων στο άμεσο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκινήσει η εκπόνηση του Προγράμματος.
Στην συνάντηση συμμετείχαν εκ μέρους της ΕΕΔΕ η Φανιάννα Γκόφα και ο Χρήστος Ρακοβίτης, εκ μέρους του ΕΒΕΑ η Ελένη Φώτη και η Μαρία Ζωγράφου, εκ μέρους του ΠΣΕ ο Νίκος Αρχοντής, εκ μέρους της Τράπεζας
Eurobank η Ναταλία Χριστοδούλου και η Ελένη Διαμαντή, εκ μέρους του ΣΕΒΕ ο Παναγιώτης Τσαφαράς. Το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητηρίο της Αθήνας εκπροσωπήθηκε από τον γενικό γραμματέα Π. Βαμβακάρη ο οποίος εκπροσώπησε και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Πηγή: agronews