Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξέτασης και Εξεταστικά Κέντρα 
Ειδικού Μαθήματος Ξένης Γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ» (2015)Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, υπενθυμίζεται ότι η εξέταση του ειδικού μαθήματος της Ιταλικής Γλώσσας θα διεξαχθεί στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων, που ανακοινώθηκε στις 27/5/2015.

Α. Αναλυτικό Πρόγραμμα Εξέτασης Ειδικού Μαθήματος Ξένης Γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Β. Εξεταστικά Κέντρα Ειδικού Μαθήματος Ξένης Γλώσσας «ΙΤΑΛΙΚΑ»

Γ. Εξεταστικά Κέντρα υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Δ. Οδηγίες προς τους υποψηφίους

Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» 2015

ΗΜΕΡΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

24-6-2015

ΙΤΑΛΙΚΑ

16.00 μ.μ.

Β. ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

1.  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

              Στην ΑΘΗΝΑ θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

·         Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» 
Όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στην ΑΘΗΝΑ στο Ε.Κ. του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Σμύρνης (οδός Νικομηδείας 7- 9, 17124 Νέα Σμύρνη) (312).

 2.  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

      Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα εξεταστούν οι υποψήφιοι που κατέθεσαν Αίτηση - Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

·         Για το ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ»
Όλοι οι υποψήφιοι θα εξεταστούν στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο Ε.Κ. του 1ου ΕΠΑΛ Συκεών (οδός Ηρώων Πολυτεχνείου & Γ. Ρίτσου 2- 56626 Συκιές Θεσσαλονίκης) (219)

Γ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Α)Στην ΑΘΗΝΑ θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Κρήτης, Ιονίων Νήσων, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου.

·         ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ:
στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, τ.κ. 15180, Μαρούσι, Ισόγειο, Πτέρυγα Δ).

Β) Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ θα εξεταστούν οι υποψήφιοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που κατέθεσαν Αίτηση-Δήλωση σε Λύκεια των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

·         ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ  «ΙΤΑΛΙΚΑ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, Τέρμα Πυλαίας, τ.κ. 55535, Θεσσαλονίκη.

Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ «ΙΤΑΛΙΚΑ»        

1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και κατά προτίμηση και την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στις αίθουσες των Ιταλικών μέχρι τις 15.30 μ.μ..

3. Ο χρόνος διάρκειας της εξέτασης των Ξένων Γλωσσών είναι τρεις (3) ώρες.

Πηγή: http://e-italika.blogspot.gr/2015/06/2015.html